Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » Σύνδεσμοι » Επτά προτάσεις για την εκπαίδευση και την τεχνική κατάρτιση τεχνιτών από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Υδραυλικών Τρικάλων Νίκο Βαλομάνδρα

Επτά προτάσεις για την εκπαίδευση και την τεχνική κατάρτιση τεχνιτών από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Υδραυλικών Τρικάλων Νίκο Βαλομάνδρα

Επιστολή προς τα πολιτικά κόμματα και τους φορείς για την αντιμετώπιση της έλλειψης ικανών και καταρτισμένων τεχνιτών, απέστειλε πρόσφατα ο Πρόεδρος του συνδέσμου υδραυλικών νομού Τρικάλων και περιχώρων Νίκος Βαλομάνδρας, καθώς σήμερα το εκπαιδευτικό τεχνικό σύστημα χωλαίνει, με αποτέλεσμα το αντικείμενο της εκπαίδευσης και της τεχνικής κατάρτισης σήμερα στη χώρα, να μην δίνει στην παραγωγική διαδικασία επαρκή αριθμό καλών και ικανών τεχνιτών όλων των ειδικοτήτων. Στην επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου υδραυλικών νομού Τρικάλων και περιχώρων, εκτός των άλλων υπογραμμίζονται και επτά προτάσεις για την αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης, όπως:
• Να υπάρξει πλαίσιο μαθητείας τουλάχιστον δύο ετών στην πρακτική άσκηση, ώστε να αποφοιτούν τεχνίτες με πρακτικές γνώσεις και όχι μόνο θεωρητικές.
• Να συνδεθεί η εκπαίδευση με την επιχειρηματικότητα, δηλαδή να υπάρξει ένα έτος πρακτικής άσκησης των νέων δίπλα σε τεχνίτες με εμπειρία.
• Να εξετάζονται για να λάβουν το δίπλωμα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, προκειμένου να διαπιστώνεται αν γνωρίζουν τα βασικά της τέχνης που7 έχουν επιλέξει.
• Να συσταθεί σχολή για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, με την προϋπόθεση ότι όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις να αποκτήσουν πιστοποίηση.
• Να αναγνωριστεί από το κράτος μέρος της προϋπηρεσίας που θα αποκτιέται κατόπιν σεμιναρίων σε εργαστήρια πρακτικής.
• Να επιδοτηθούν οι ατομικές τεχνικές επιχειρήσεις και να δοθούν φορολογικά κίνητρα, προκειμένου να προσλαμβάνουν νέους τεχνίτες.
• Να υπάρξει αναμόρφωση της ύλης των σπουδαστών σε όλες τις τεχνικές σχολές. Είναι ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη τεχνική κατάρτιση και στο κομμάτι της πρακτικής, με στόχο την δημιουργία τεχνικών και πρακτικών γνώσεων και φυσικά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.