Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » ΟΒΥΕ » Επιστολή της ΟΒΥΕ προς την ΔΕΔΑ σχετικά με τις ΥΔΚΕ

Επιστολή της ΟΒΥΕ προς την ΔΕΔΑ σχετικά με τις ΥΔΚΕ

Στο πλαίσιο δράσεων του Δ.Σ. της ΟΒΥΕ, εστάλη την 1η Νοεμβρίου 2022, επιστολή με αποδέκτρια την ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου), σε σχέση με την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης και τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αλλά και όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, με σαφές αίτημα την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι απεστάλησαν και αποσπάσματα ΦΕΚ. Η επιστολή υπογράφεται από τον πρόεδρο Δημήτρη Βαργιάμη και τον γεν. γραμματέα Παναγιώτη Παπαργύρη.
Η διοίκηση της ΟΒΥΕ, συνεχίζει τον αγώνα για την υπεράσπιση των έννομων συμφερόντων των αδειούχων εργολάβων υδραυλικών της χώρας, ενώ, παράλληλα υπογραμμίζει την ανάγκη για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας προς την κατεύθυνση «προστασίας» των καταναλωτών. Η επιστολή έχει ως εξής:
Θέμα: Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου & Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ)
Κύριε Δ. Σύμβουλε, Μ. Τσάκα,
Κυρία Πρόεδρε, Francesca Zanninotti,
Με την παρούσα σας γνωστοποιείται ότι η έκδοση της ΥΔΚΕ (Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης), είναι υποχρεωτική για όλες τις εργασίες 1ης και 2ης ειδικότητας (Π.Δ. 112/2012 ΑΡΘΡΟ 2) και υποχρεωτικά πρέπει να κατατίθεται στις αρμόδιες αρχές για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ν. 4712/2020 αρ. 34).
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προστασίας της «δημόσιας ασφάλειας», η ΟΒΥΕ αγωνίζεται προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλέγμα ασφάλειας για τους καταναλωτές (νοικοκυριά), επιχειρήσεις, και γενικότερα στις κατασκευές, καθώς έχει λάβει αναφορές και ενημερώσεις μελών ότι στο φάκελο (τεχνική έκθεση) για τις συνδέσεις φυσικού αερίου που αναλαμβάνει η ΔΕΔΑ, δεν συμπεριλαμβάνεται η ΥΔΚΕ.
Η ΟΒΥΕ με αίσθημα ευθύνης, έναντι της κοινωνίας και της χώρας, με την παρούσα σας ενημερώνει ότι η κατάθεση της ΥΔΚΕ ισχύει σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν.4712/2020), αλλά και εφαρμόζεται τόσο από τις ΕΔΑ για τις συνδέσεις φυσικού αερίου, όσο και από τις κατά τόπους ΔΕΥΑ, όσον αφορά στα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγιεινή και η ασφαλή σύνδεση με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας.
Ως εκ τούτων, παρακαλείσθε πολύ, όπως κινηθείτε σύμφωνα με το νόμο και να εφαρμοστούν τα προαναφερθέντα όσον αφορά στην υποχρεωτική κατάθεση της ΥΔΚΕ.
Ο πρόεδρος, Δημήτρης Βαργιάμης
Ο γεν. γραμματέας, Παναγιώτης Παπαργύρης

Από το γραφείο τύπου της Ομοσπονδίας

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως ΟΒΥΕ