Αρχική » Νέα απο Επιχειρήσεις » Ειδήσεις » ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ «Επενδύοντας στην Πράσινη Ενεργειακή Μετάβαση:  Αποθήκευση Ενέργειας-Νέες Τεχνολογίες-Εξοικονόμηση»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ «Επενδύοντας στην Πράσινη Ενεργειακή Μετάβαση:  Αποθήκευση Ενέργειας-Νέες Τεχνολογίες-Εξοικονόμηση»

20-21 Ιουλίου 2021, Ξενοδοχείο Athens Divani Caravel

Σε μια ιδιαίτερα επίκαιρη στιγμή για τα βασικά θέματα που διαπραγματεύτηκε, το φόρουμ, προσέφερε διεξοδική και στοχευμένη ενημέρωση και αναλυτικές απαντήσεις.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας
Αδειοδότηση-Διαγωνιστικές Διαδικασίες/ Εμπορική Εκμετάλλευση
Η πρώτη μέρα, Τρίτη, 20η Ιουλίου, ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στην αποθήκευση ενέργειας και ειδικότερα στο υπό τελική διαμόρφωση θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο αναμένεται να εξασφαλίσει ένα ξεκάθαρο και ασφαλές τοπίο για τις επενδύσεις στον τομέα της αποθήκευσης. Κατά τη διάρκεια της Πρώτης θεματικής ενότητας, η ειδική Ομάδα Έργου που συστάθηκε προ εξαμήνου με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΦΕΚ Β’ 5619 / 21.12.2020) και δούλεψε εντατικά για την ολοκλήρωση των σχετικών προτάσεων προς το ΥΠΕΝ, αναφέρθηκε για πρώτη φορά αναλυτικά στα σχετικά συμπεράσματα και προτάσεις της για το νέο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας ταυτόχρονα μια μοναδική δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων με την αγορά.


Στο πλαίσιο εξάλλου της Δεύτερης ενότητας «Η αποθήκευση ενέργειας στην πράξη/Αποκτηθείσα εμπειρία – τεχνο-λογία/Τα πρώτα έργα στην Ελλάδα», μεταφέρθηκε εμπειρία από τις πρώτες τεχνολογικές εφαρμογές στην αποθήκευση, ενώ πραγματοποιήθηκε και μια πρώτη γνωριμία με ενδεικτικά νέα έργα στον τομέα.
Ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας, «Πράσινα Τιμολόγια», Ενίσχυση Αυτοπαραγωγής
Η δεύτερη μέρα, Τετάρτη, 21η Ιου-λίου, ήταν αφιερωμένη στις τρέχουσες εξελίξεις στις ΑΠΕ με έμφαση στη χρηματοδότηση της πράσινης ενεργειακής μετάβασης, στη διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας, στις νέες τεχνολογίες και στη βιώσιμη ανάπτυξη των ΑΠΕ όπως επίσης και στην Εξοικονόμηση Ενέργειας/Αυτοπαραγωγή / Ενεργειακές Κοινότητες.
Από τη δική της πλευρά, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρουσίασε τα πρώτα συμπεράσματα της τρέχουσας δημόσιας διαβούλευσης για το Cost of Νew Entry όλων των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής. Έγινε επίσης συζήτηση για τις τιμές, τα «Πράσινα» Συμβόλαια, τα «Πράσινα» Τιμολόγια και τις Εγγυήσεις προέλευσης. Ιδιαίτερα επίκαιρες τοποθετήσεις παρουσιάστηκαν και στις συζητήσεις που αφορούν τα φωτοβολταϊκά της στέγης ως αίτημα της εποχής, την ενίσχυση της Αυτοπαραγωγής στο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», τα συστήματα αποθήκευσης «πίσω» από τον μετρητή» αλλά και την άμεση προοπτική των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ελλάδα
Σχετικά με την Αποθήκευση Ενέργειας:
Έγινε παρουσίαση πάνω σε Φιλοσοφία / στόχους/ σημεία επικέντρωσης /πώς αναμένεται ότι θα λειτουργήσει στην πράξη το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας και τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της εκδήλωσης, τα μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Αποθήκευση Ενέργειας παρουσίασαν αναλυτικά τα Συμπεράσματα- Προτάσεις της Ομάδας σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας και δόθηκε δυνατότητα συζήτησης για θέματα αμέσου ενδιαφέροντος της ενεργειακής αγοράς, όπως οι άδειες παραγωγής για αποθήκευση, η αποσυμφόρηση των δικτύων μέσω της απο-θήκευσης, ο διαχωρισμός στις τεχνολογίες αποθήκευσης και η χωροθέτηση των μονάδων αποθήκευσης.
Παρουσιάστηκαν επίσης διεθνείς εμπειρίες στον τομέα της αποθήκευσης, προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν και σχετικά τεχνολογικά μέσα που είναι διαθέσιμα. Η ολοήμερη ενότητα για την αποθήκευση ενέργειας έκλεισε με τις σκέψεις μεγάλων επενδυτών στον τομέα και πώς προτίθενται να προχωρήσουν στην υλοποίηση των νέων αυτών επενδύσεων.
Στις διαδραστικές εργασίες έλαβαν μέρος 35 ομιλητές. Τις εργασίες του διημέρου παρακολούθησαν συνολικά με αυστηρή τήρηση των μέτρων για τον Covid περίπου 160 άτομα, στην συντριπτική τους πλειοψηφία στελέχη του ενεργειακού χώρου και επενδυτές.

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Ειδήσεις