Επισημάνσεις και προτάσεις της ΟΒΥΕ κατατέθηκαν στον γ.γ. του ΥΠΕΝ, Μ. Βερροιόπουλο

Σε συνάντηση με τον πρόεδρο και τον γ.γ, της Ομοσπονδίας Δ. Βαργιάμη και Θ. Τουτζιαράκη, αντίστοιχα.

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου, συνάντηση εκπροσώπων του προεδρείου της ΟΒΥΕ Δημήτρη Βαργιάμη και Θεόδωρου Τουτζιαράκη, προέδρου και γενικού γραμματέα αντίστοιχα, με τον γενικό γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών πρώτων υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλη Βερροιόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ, Δημήτρης Βαργιάμης, ανέλυσε, μεταξύ  άλλων, σημαντικά ζητήματα για τον Κλάδο και τους καταναλωτές, όπως :

• Την ανάγκη θέσπισης κανονισμών εγκαταστάσεων θέρμανσης – ύδρευσης.

• Την ανάγκη θέσπισης κανονισμού καθαρισμού των δικτύων θέρμανσης για την καλύτερη αποδοτικότητα των συστημάτων θέρμανσης, την εξοικονόμηση των νοικοκυριών, την προστασία του περιβάλλοντος, και τη συμβολή στην εθνική οικονομία.

• Την ανάγκη έκδοσης εγκυκλίου για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και ειδικότερα για τους επανέλεγχους στεγανότητας των σωληνώσεων.
Επίσης, παρουσίασε έντυπο-πιστοποιητικό στεγανότητας, που έχει εκδώσει η ΟΒΥΕ για τα μέλη της αδειούχους υδραυλικούς, ζητώντας να αναφέρεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου προς τις εταιρείες παροχής αερίου. Ακόμα, ζήτησε στο φάκελο που υποβάλλεται για το φυσικό αέριο, να υπάρχει και η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ) του αδειούχου αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού υδραυλικού.

• Την εφαρμογή της νομοθεσίας από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) όσον αφορά στην Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης
(ΥΔΚΕ), για την οποία ζήτησε, να συμπεριλαμβάνεται (ΥΔΚΕ) στο φάκελο που κατατίθεται στις ΔΕΥΑ προκειμένου η εγκατάσταση να συνδεθεί με τα δίκτυα.

• Την ένταξη κανονισμού για τον καθαρισμό των δικτύων θέρμανσης στο πρόγραμμα εξοικονομώ, ενώ υπογράμμισε ότι στο φάκελο του προγράμματος «εξοικονομώ κατ΄ οίκον» πρέπει να υπάρχει-συμπεριλαμβάνεται και Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης, καθώς και σχετικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για κάθε εργασία.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο γενικός γραμματέας της ΟΒΥΕ, Θ. Τουτζιαράκης, επισημαίνοντας την ανάγκη έκδοσης κανονισμού για τις εγκαταστάσεις, αλλά, κυρίως την εφαρμογή της νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και ειδικότερα στο πεδίο των αδειών, υπογραμμίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις πρέπει να εκτελούνται από αδειούχους εργοδηγούς υδραυλικούς.
Από την πλευρά του Υπουργείου, ο γενικός γραμματέας ενέργειας, Μ. Βερροιόπουλος, στάθηκε θετικά στη δημιουργία κανονισμών μέσω επικαιροποίησης και των Τ.Ο.Τ.Τ.Ε (Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας) κατόπιν συνεργασίας και του ΤΕΕ, προκειμένου- όπως συμπλήρωσε- να υπάρξει  τάξη και ποιότητα στις εγκαταστάσεις. Επίσης, “συμφώνησε” να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο των συνδέσεων που κατατίθεται στις ΔΕΥΑ και η ΥΔΚΕ, αλλά και στην έκδοση εγκυκλίου για την αναγκαιότητα των επανελέγχων στις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση του γενικού ότι θα μελετηθούν το σύνολο των αιτημάτων της ΟΒΥΕ, τα οποία υποβλήθηκαν τεκμηριωμένα σε φάκελο που παρέδωσαν ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας.

Το υπόμνημα της ΟΒΥΕ

«Κύριε γενικέ, καταρχάς σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας και την πραγματοποίηση της σημερινής συνάντησης.
Στο πλαίσιο λοιπόν, της σημερινής συνάντησης, το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας, εκπροσωπώντας χιλιάδες μέλη αδειούχους υδραυλικούς, υποβάλλει το παρόν υπόμνημα στο οποίο αναλύονται αιτήματα του Κλάδου.

Καθαρισμός δικτύων θέρμανσης

Το διοικητικό συμβούλιο της ΟΒΥΕ δημιούργησε τεχνική έκθεση για τον καθαρισμό των δικτύων θέρμανσης. Η έκθεση αυτή, αναφέρεται στα πλεονεκτήματα του καθαρισμού, σε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αλλά κυρίως διατυπώνει σαφή συμπεράσματα για την ανάγκη θέσπισης κανονισμού για τον καθαρισμό των δικτύων.

Αίτημα: να δημιουργηθεί και να θεσπιστεί κανονισμός για τον καθαρισμό των δικτύων θέρμανσης.

Φυσικό αέριο

Όσον αφορά στις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, η Ομοσπονδία μας με βάση τους τεχνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία, έχει εκδώσει για τα μέλη της, τους αδειούχους εργοδηγούς υδραυλικούς, πιστοποιητικό επανελέγχου στεγανότητας των σωληνώσεων. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ο επανέλεγχος της στεγανότητας των σωληνώσεων είναι υποχρεωτικός και πρέπει να γίνεται κάθε (4) χρόνια.

Αιτήματα:

1. Να εκδοθεί εγκύκλιος η οποία να αναφέρεται στην ανάγκη επανέλεγχου στεγανότητας και να συμπεριλαμβάνει και το εν λόγω πιστοποιητικό.

2. Οι επανέλεγχοι να γίνονται από τους καθ’ ύλην και εκ της νομοθεσίας αρμόδιους (Π.Δ 112/2012 ΦΕΚ 197Α’, άρθρα: 2, 3) αδειούχους υδραυλικούς.

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης(ΥΔΚΕ)

Σύμφωνα με το ΠΔ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α αρ. 7 παρ. 4 και το άρθρο 13 παράρτημα Β’, η έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών (ΥΔΚΕ), από αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό υδραυλικό, είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, και ως προς την ορθή εφαρμογή του ανωτέρω Π.Δ., αλλά και στην κατεύθυνση προστασίας των καταναλωτών από μη αδειούχους και ανειδίκευτους, ζητούμε την έκδοση και αποστολή εγκυκλίου προς όλες τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας, προκειμένου -όπως προβλέπεται- να ζητείται η ΥΔΚΕ «του αδειούχου αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού υδραυλικού».

Αίτημα: Σαφή αναφορά στο κείμενο της εγκυκλίου για την ορθή εφαρμογή της ΥΔΚΕ από τις ΔΕΥΑ όλης της χώρας.

Ηλεκτρονική διασύνδεση

Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής ή πλατφόρμας στις Εταιρείες Παροχής Αερίου, η οποία να επικοινωνεί (διασύνδεση) και με το αρμόδιο Υπουργείο. Μέσω αυτής της εφαρμογής, ο πιστοποιημένος εγκαταστάτης φυσικού αερίου, να μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα έντυπα-πιστοποιητικά για τις εργασίες που εκτέλεσε.

Μητρώο Συντελεστών Φυσικού Αερίου

Με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό, τη διαφάνεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, υποβάλλουμε, ξανά, πρόταση για τη δημιουργία Μητρώου Συντελεστών Φυσικού Αερίου.

Η δημιουργία και η λειτουργία Μητρώου Συντελεστών Φυσικού Αερίου, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πολύ στον περιορισμό της παράνομης επαγγελματικής δραστηριότητας, αλλά και εξίσου, στην εκτέλεση ποιοτικών υπηρεσιών..

Αίτημα: Δημιουργία βάσης δεδομένων – ηλεκτρονικό Μητρώο Συντελεστών Φυσικού Αερίου και διασύνδεση αυτού, με τα αρμόδια υπουργεία και όλες τις συσχετιζόμενες υπηρεσίες και φορείς για τον ουσιαστικό έλεγχο όσων απασχολούνται σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου οι οποίες ενέχουν άμεση επικινδυνότητα.
Επίσης, το Μητρώο Συντελεστών Φυσικού Αερίου, εξίσου μπορεί να συνδράμει στην πάταξη της φοροαπαοφυγής και εισφοροαποφυγής με σημαντικά οφέλη για την οικονομία μεσοπρόθεσμα.

«Εξοικονομώ κατ΄ οίκον»

Όσον αφορά στο πρόγραμμα «εξοικονομώ», αιτούμαστε στον υποβληθέντα φάκελο να συμπεριλαμβάνονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, και η ΥΔΚΕ του αδειούχου υδραυλικού, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ολοκληρώνοντας, ζητούμε να μελετήσετε τα προαναφερθέντα, σημαντικά για τον κλάδο και την κοινωνία αιτήματα. Θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς πυλώνες, προκειμένου να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα τόσο για τους αδειούχους επαγγελματίες τεχνίτες, όσο και για τους καταναλωτές».

Μαζί με το παραπάνω υπόμνημα, οι εκπρόσωποι της ΟΒΥΕ παρέδωσαν στον γ.γ. του ΥΠΕΝ την τεχνική έκθεση για τον καθαρισμό δικτύων θέρμανσης, καθώς και αντίστοιχους κανονισμούς που ισχύουν στην Ευρώπη (μεταφρασμένους στα ελληνικά).