Επιμορφωτικά σεμινάρια παρακολούθησαν τα μέλη του Προμηθέα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού

• Πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια των εταιρειών CALORIA, MTG και ΔΗΜΑΚΗΣ
• Επιστολές του Συνδέσμου στις Περιφέρειες για τον έλεγχο των θερμάνσεων στα δημόσια κτίρια

Δεν σταμάτησε τις δραστηριότητές του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο Προμηθέας. Η διοίκηση είχε φροντίσει για τη διενέργεια με τη συνεργασία εταιρειών του χώρου, επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα μέλη του Συνδέσμου. Τα σεμινάρια διεξήχθησαν σε ομάδες 10 ατόμων και θα συνεχιστούν και το φθινόπωρο έτσι ώστε να τα παρακολουθήσουν οι συνάδελφοι από ολές τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Συγκεκριμένα σεμινάρια διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη στα εργαστήρια των εταιρειών:

CALORIA, παρουσίαση λειτουργίας λεβήτων και καυστήρων Riello.

 

 

 

MTG, παρουσίαση των νέων λεβήτων συμπύκνωσης της Ariston.

 

 

 

ΔΗΜΑΚΗΣ, λειτουργία και τεχνικά χαρακτηριστικά των λεβήτων Sime και των καυστήρων Elco.

 

 

 

Επιστολές στις Περιφέρειες
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Προμηθέας απέστειλε επιστολές σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά μέλη του Συνδέσμου και ζητά από τα γραφεία περιβάλλοντος να μεριμνήσουν έτσι ώστε σε όλα τα δημόσια κτίρια στα λεβητοστάσια να υπάρχουν φύλλα ελέγχου.
Συγκεκριμένα στην επιστολή που υπογράφεται από τον πρόεδρο του Προμηθέα Κώστα Σπανουδάκη αναφέρεται:
“Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Τεχνικών Καύσης Βορείου Ελλάδος «Προμηθέας» με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς και έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.1650/10.10.1986 (ΦΕΚ 160/Α/
16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την ΚΥΑ οικ. 189533/17.11.2011 (ΦΕΚ2854/Β/9/11/2011), ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού.
Παρακαλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, αποδέκτες του παρόντος εγγράφου, όπως μεριμνήσουν για την συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης και την έκδοση φύλλων ελέγχου καυσαερίων, στα δημόσια κτήρια της χωρικής τους αρμοδιότητας, προκειμένου να μειωθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια”.

Διαφήμιση μέσω Facebook
Η διοίκηση του Προμηθέα αποφάσισε να κάνει καμπάνια μέσω της σελίδας του Συνδέσμου στο facebook με στόχο να κάνει γνωστό το επάγγελμα δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα και βάσει του νόμου, οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων και συστημάτων θέρμανσης να ανατίθενται σε αδειούχους τεχνικούς καύσης. Ταυτόχρονα θα γνωστοποιείται η ύπαρξη του Προμηθέα, με ιδιαίτερη αναφορά στους στόχους του Σωματείου για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης.