Επεκτείνεται το δίκτυο φυσικού αερίου σε Σέρρες, Λαμία, Χαλκίδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το αναπτυξιακό σχέδιο της ΔΕΠΑ για την ενεργοποίηση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε νέες πόλεις της επαρχίας. Ήδη το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ενεργοποιήθηκε σε Σέρρες, Λαμία και Χαλκίδα και πλέον όσοι καταναλωτές βρίσκονται επί των δικτύων σε αυτές τις πόλεις, και το επιθυμούν, μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο. Σημειώνεται ότι  ήδη στις τρεις αυτές πόλεις το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου είναι πολύ μεγάλο, καθώς έχουν υποβληθεί εκατοντάδες αιτήσεις τόσο για οικιακές, όσο και για επαγγελματικές συνδέσεις (επιχειρήσεις εστίασης κ.α.).

Αξίζει να αναφερθεί ότι η  ενεργοποίηση των δικτύων έγινε με τη συμμετοχή  κονδυλίων που έχουν στη διάθεσή τους οι Περιφέρειες από το ΕΣΠΑ, γεγονός που έπετρεψε να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα τα τιμολόγια χρέωσης των τελών δικτύου και να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση των καταναλωτών. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα αντιμετώπισης του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει ανάλογη συνέχεια και σε άλλες περιοχές της χώρας, με το φυσικό αέριο να αποτελεί έτσι το καύσιμο για την ανάπτυξή τους.

Οι νέες αυτές επενδύσεις, που προβλέπονται στο στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΠΑ, επιβεβαιώνουν τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η εταιρεία συμβάλλοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και στην επέκταση της αγοράς του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές της χώρας.

Επισημαίνεται ότι η ενεργοποίηση των δικτύων φυσικού αερίου σε Χαλκίδα, Σέρρες και Λαμία αποτελεί μέρος του αναπτυξιακού προγράμματος της Εταιρίας Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδος, με τον διακριτικό τίτλο ΔΕΔΑ ΑΕ, η οποία αποτελεί την 100% θυγατρική εταιρία της ΔΕΠΑ ΑΕ, που  ιδρύθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2017 και λειτουργεί ως ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου σε όλη την Ελλάδα, εκτός των Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλίας και του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.