Αρχική » Συνεταιριστικά Νέα Υδραυλικών » ΠΟΣΕΥΔ » Ένταξη των αστικών συνεταιρισμών στα επιδοτούμενα προγράμματα

Ένταξη των αστικών συνεταιρισμών στα επιδοτούμενα προγράμματα

«Οι συνεταιρισμοί συμμετέχουν στο πρόγραμμα Interreg III και θα ενταχθούν και στα υπόλοιπα προγράμματα του υπουργείου Οικονομικών με ρητές αναφορές», τόνισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δ. Ασημακόπουλος στη γενική συνέλευση της ΟΒΥΕ, μεταφέροντας δήλωση του υφυπουργού Οικονομίας κ. Γιάννη Παπαθανασίου.
«Ο κ. Παπαθανασίου έδωσε λύση -και μάλιστα πολύ σύντομα στο θέμα (δηλαδή της ένταξης των αστικών συνεταιρισμών στα αναπτυξιακά και κοινοτικά προγράμματα, μετά τη συνάντηση που είχαμε το Φεβρουάριο του 2008», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, συγχαίροντας τον υφυπουργό για την άμεση ανταπόκριση του αιτήματος που του τέθηκε.
«Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο υφυπουργός, κατά τη συνάντηση που είχαμε, μας είπε γιατί δεν τον ενοχλήσαμε τόσο καιρό για το θέμα. Βέβαια αυτό δεν είναι αληθές, απλώς τώρα ήρθε η ώρα και λύθηκε το σημαντικό αυτό ζήτημα» επεσήμανε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.
Σημειώνουμε ότι κατά τη συνάντηση του Φεβρουαρίου, η αντιπροσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ επισήμανε στον υφυπουργό ότι, μέχρι σήμερα, οι αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/86 δεν μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα, λόγω λανθασμένης ερμηνείας και αντιμετώπισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
«Οι αστικοί συνεταιρισμοί (προμηθευτικοί, εμπορικοί, υπηρεσίες) που ιδρύονται από μικρομεσαίους επιχειρηματίες πρέπει να τίθενται στην προτεραιότητα του ενδιαφέροντος των κυβερνητικών πολιτικών. Είναι σημαντικοί παράγοντες για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων στον ανταγωνισμό και στη διαμόρφωση χαμηλότερου κόστους και τελικά φθηνότερων προϊόντων και υπηρεσιών. Ιδιαίτερα σε μια αγορά όπως η ελληνική που παρουσιάζει έντονες ολιγοπωλιακές τάσεις με δυσμενείς και για την ακρίβεια συνέπειες.
Θεωρούμε ότι παρόμοιοι αποκλεισμοί δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη συλλογικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να ανταπεξέλθουν και στον ανταγωνισμό».
Και η ΠΟΣΕΥΔ το είχε ζητήσει επανειλημμένα
Και αν ο υφυπουργός αναρωτήθηκε γιατί δεν τον «ενόχλησε» πιο νωρίς η ΓΣΕΒΕΕ για το θέμα, εμείς απλά θα θυμίσουμε ότι η ΠΟΣΕΥΔ, κατά τον προηγούμενο χρόνο -και όχι μόνο- είχε σειρά επαφών με στελέχη του υπουργείου προκειμένου να ενταχθούν οι συνεταιρισμοί στα προγράμματα.
Κατακλείδα των παρεμβάσεων της ΠΟΣΕΥΔ, ήταν η έγγραφη κατάθεση αιτήματος – διαμαρτυρίας προς τον υπουργό και τον υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, στις 13 Νοεμβρίου του 2007.
Το αίτημα που κοινοποιήθηκε, μάλιστα, και στον υπουργό Ανάπτυξης, είχε ως εξής:
«Αξιότιμε κύριε υπουργέ Οικονομίας και Οικονομικών,
Εν όψει των προγραμμάτων Π.Ε.Π. και Π.Κ.Π. Interreg III στα πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006, διαμαρτυρόμεθα για την εξαίρεσή μας από αυτά και αιτούμεθα στο εξής να μην εξαιρούνται οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις μας από τις χρηματοδοτήσεις του κράτους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Προς ενίσχυση του πάγιου, κοινωνικά ορθού και δίκαιου αιτήματός μας αναφερόμαστε στους πιο κάτω λόγους:
α. Οι αστικοί συνεταιρισμοί ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα πολύ σοβαρή και είναι οδηγός (leader) στην αγορά υδραυλικών, θέρμανσης, ειδών υγιεινής και πλακιδίων.
Συμπληρωματικά, αναφέρουμε ότι ο κύκλος εργασιών των συνεταιρισμών υδραυλικών ήταν το 2006 158.000.000 ευρώ με αυξητική τάση και αντιπροσωπεύει το 12% της ελληνικής αγοράς. Έχουμε 2.500 συνεταιρισμένους υδραυλικούς και 480 άτομα προσωπικό στους συνεταιρισμούς και την Ομοσπονδία.
Εν ολίγοις, είμαστε με διαφορά η μεγαλύτερη επιχείρηση στον κλάδο των υδραυλικών – θέρμανσης – ειδών υγιεινής και πλακιδίων στην Ελλάδα και θα παρακαλούσαμε να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την υπηρεσία σας, δεδομένου ότι και τα πενήντα τέσσερα (54) καταστήματά μας βρίσκονται στους περισσότερους νομούς της χώρας.
β. Τα επιχειρηματικά σχήματα με πολλούς μετόχους λειτουργούν νόμιμα και υγιώς και πολύ εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί αυτό με τον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων στα βιβλία, στα στοιχεία τους και στους χώρους εργασίας, όπως προσφάτως έλεγχος διενεργήθηκε στην Ομοσπονδία μας από την Δ.Ε.Κ. Αθηνών και σε τζίρο άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δεν επεβλήθη καμία διαφορά. Οι συνεταιρισμοί μας λειτουργούν με τέτοια διαφάνεια που μπορούν να προβληθούν ως παραδείγματα από την πολιτεία.
Οι συνεταιρισμοί μας συντελούν σημαντικά στην κυκλοφορία μεγαλύτερης ποικιλίας και καλύτερης ποιότητας πιστοποιημένων προϊόντων.
Ακόμα, σας τονίζουμε ότι κανένας συνεταίρος στο συνεταιρισμό δεν έχει εκ του νόμου τη δυνατότητα να έχει ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιρισμό πάνω από 4%, διότι χρειάζονται τουλάχιστον 21 άτομα ώστε να ιδρυθεί και να λειτουργεί συνεταιρισμός.
Επειδή γνωρίζουμε ότι όλα τα πιο πάνω απασχολούν και εσάς και θα θέλατε με βάση τη λογική, το κοινωνικό όφελος και το οικονομικά δίκαιο να πάρετε τις σωστές αποφάσεις για τους αστικούς συνεταιρισμούς, γι’ αυτό και σας υποβάλλουμε το αίτημα, πιστεύοντας ότι θα ανταποκριθείτε και θα μας συμπεριλάβετε στα προγράμματα Π.Ε.Π. και Π.Κ.Π. Interreg III».
Το αίτημα υπέγραφαν ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της ΠΟΣΕΥΔ, συν. Πέτρος Μποτετζάγιας και Κώστας Αθανασόπουλος.
Στις 15/1/2008, ο γενικός γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Παναγιώτης Δρόσος, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΠΟΣΕΥΔ επισήμανε, μεταξύ των άλλων ότι: «αναφορικά με τη μέχρι σήμερα εξαίρεση των αστικών συνεταιρισμών από τους δυνητικά οφελούμενους των προγραμμάτων ενίσχυσης ΜΜΕ, σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διαμόρφωση του απαιτούμενου θεσμικού και νομικού πλαισίου που θα θεσπιστεί από το ΥΠΟΙΟ για την υλοποίηση των δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα εξεταστεί από τη νομική μας υπηρεσία, μετά από συνεργασία και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, η δυνατότητα μη εξαίρεσής τους στο μέλλον».
Με βάση τώρα τα όσα μετέφερε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, η ένταξη των συνεταιρισμών στο πρόγραμμα Interreg III προκύπτει από το γεγονός ότι δεν γίνεται αναφορά στην εξαίρεσή τους από το πρόγραμμα, όπως συνέβαινε με την προηγούμενη ΚΥΑ.