Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » Σύνδεσμοι » Ενημέρωση για το Νέο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών (Υ.Δ.Κ.Ε.) από τον Σ.Ε.Υ.Θ.

Ενημέρωση για το Νέο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών (Υ.Δ.Κ.Ε.) από τον Σ.Ε.Υ.Θ.

Ο Σύνδεσμος της Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε την Τετάρτη, 24 Μαρτίου, επιτυχημένη τηλεδιάσκεψη με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων, με στόχο την ενημέρωσή τους για το νέο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών (Υ.Δ.Κ.Ε.). Σε σχετική επιστολή του, αναφέρεται:
«Οι εξελίξεις στον Κλάδο μας “τρέχουν” με γοργούς ρυθμούς, και μαζί με τις εξελίξεις, τρέχουν και οι συνάδελφοί μας. Η εναρμόνιση με την τρέχουσα νομοθεσία και τις παροχές που προκύπτουν από αυτήν, είναι όλα όσα προσφέρει ο αδειούχος επαγγελματίας θερμοϋδραυλικός κατά το πέρας της εργασίας, όπου, μαζί με τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά, παραδίδει στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον καταναλωτή σφραγισμένη και υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασίας Αδειούχου Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Υδραυλικού, παρέχοντας έτσι 10 ετή εγγύηση για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης.
Η συνεχής και απρόσκοπτη ενημέρωση των συναδέλφων μας, είναι ένα από τα εργαλεία τα οποία έχουν στα χέρια τους, και το οποίο χρησιμοποιεί η μεγάλη πλειοψηφία των μελών μας, ώστε να είναι συνεχώς ενημερωμένοι και άρτια καταρτισμένοι στις συνεχείς εξελίξεις του επαγγέλματός μας. Αυτό φάνηκε και από την σημερινή εντυπωσιακή συμμετοχή των συναδέλφων στην τηλεδιάσκεψη ενημέρωσής τους για το νέο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών (Υ.Δ.Κ.Ε.) Τους ευχαριστούμε όλους ξεχωριστά, για τον προσωπικό τους χρόνο, που αφιερώνουν όποτε τους το ζητάμε.
Ενημερωμένοι άνθρωποι σημαίνει υπεύθυνοι πολίτες! Ενημερωμένοι επαγγελματίες σημαίνει υπεύθυνοι επαγγελματίες!
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο πρόεδρος, Φώτιος Τσαπαδάς
Ο γεν. γραμματέας, Παναγιώτης Ευάγγ. Καράμπελας».

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Σύνδεσμοι