Ενημέρωση της υφυπουργού Οικονομικών για θέματα που απασχολούν τον κλάδο των υδραυλικών

Συνάντηση στο Βόλο της Αικατερίνης Παπανάτσιου με εκπροσώπους του Περιφερειακού Γραφείου Υδραυλικών Θεσσαλίας και του προέδρου της ΟΒΥΕ.

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του προέδρου της ΟΒΥΕ, Δ. Βαργιάμη και των προέδρων των συνδέσμων Λάρισας Κ. Σαγώνα, Βόλου Α. Τσούπρου και Καρδίτσας Ν. Κουνάβα με την Υφυπουργό των Οικονομικών, Aικ. Παπανάτσιου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25/9, μετά από αίτημα του Περιφερειακού Γραφείου Υδραυλικών Θεσσαλίας.


Ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ και οι πρόεδροι συνδέσμων Θεσσαλίας, κατέθεσαν υπόμνημα στην υφυπουργό, ενώ, ανέλυσαν και βασικά αιτήματα του κλάδου.

Ειδικότερα ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ, Δ. Βαργιάμης, έθεσε – μεταξύ των άλλων- ως κεντρικά ζητήματα, στην υφυπουργό, κα. Παπανάτσιου, τα εξής:

• Μέτρα αναθέρμανσης της οικοδομικής δραστηριότητας, μέσω και του νέου εξοικονομώ, αλλά, και μέριμνα από την Πολιτεία για την πάταξη της παράνομης επαγγελματικής δραστηριότητας .

• Την ορθή διαχείριση του μητρώου τεχνικών επαγγελμάτων, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου μητρώου συντελεστών φυσικού αερίου. Δράσεις, που όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ, μπορούν να συνδράμουν θετικά στον περιορισμό της παράνομης επαγγελματικής δραστηριότητας.

• Τη μείωση των υπέρογκων – παράβολων, που πληρώνουν οι συνάδελφοι για τη θεώρηση των παλαιών αδειών.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του Περιφερειακού γραφείου συνδέσμων υδραυλικών Θεσσαλίας, Κ. Σαγώνας, τόνισε την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των αδειούχων ενεργών υδραυλικών. Αίτημα, που υποστήριξαν και επεσήμαναν και οι πρόεδροι, Βόλου και Καρδίτσας, Α. Τσούπρος και Ν. Κουνάβας, αντίστοιχα.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Οικονομικών, Α. Παπανάτσιου, ανέφερε ότι το Υπουργείο και γενικότερα η κυβέρνηση, επιθυμεί την προστασία των έννομων συμφερόντων των επαγγελματιών, και δεσμεύτηκε να μεταφέρει όλα τα αιτήματά τους στον αρμόδιο Υπουργό. Ειδικότερα για ένα από τα αιτήματα του προέδρου της ΟΒΥΕ, Δ. Βαργιάμη, περί μείωσης των παράβολων – θεώρησης των παλαιών αδειών, η Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα το μεταφέρει άμεσα στον αρμόδιο Υπουργό.

Ολοκληρώνοντας, ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ στάθηκε και σε ζητήματα που σχετίζονται με την ανάγκη ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία διατυπώνονται αναλυτικά και στο σχετικό υπόμνημα που κατέθεσε στην υφυπουργό.

Το υπόμνημα που κατέθεσε στην υφυπουργό ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ, έχει ως εξής:

«Αξιότιμη κυρία υφυπουργέ των Οικονομικών, 

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των επαγγελματιών αδειούχων υδραυλικών της χώρας, καταθέτει με το παρόν υπόμνημα προτάσεις, που στοχεύουν στη διατήρηση και ανάκαμψη των μικρών και πολύ μικρών – ατομικών επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και γενικότερα.

Κυρία υφυπουργέ,

Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει χάραξη μιας νέας στρατηγικής, με αλλαγή πολιτικής, η οποία θα έχει ως βάση, ένα σταθερό οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Υπό το πρίσμα αυτό, παραθέτουμε τις προτάσεις μας, που αφορούν τα τεχνικά επαγγέλματα και τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

1.”Αναθέρμανση”   της οικοδομικής δραστηριότητας μέσω και του νέου Εξοικονομώ. Ειδικότερα στην πρόταση αυτή, πρέπει να υπάρξει μέριμνα από τα αρμόδια Υπουργεία για τον περιορισμό της παράνομης επαγγελματικής δραστηριότητας ειδικά στην αγορά των τεχνικών επαγγελμάτων. Ειδικότερα, για το πρόγραμμα εξοικονομώ για το οποίο έχουμε προτείνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να εκτελούνται από πιστοποιημένους αδειούχους τεχνίτες και μόνο- για την προστασία των καταναλωτών-αλλά και να εκδίδονται για κάθε εργασία ξεχωριστά αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά, και όχι μαζί υλικά και συνολικά οι εργασίες.

2. Ορθή διαχείριση και διασύνδεση των μητρώων και ειδικότερα του μητρώου τεχνικών επαγγελμάτων(ν.3982/11). Επίσης, δημιουργία – θεσμοθέτηση Μητρώου Συντελεστών Φυσικού Αερίου. Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των Μητρώων, είμαστε βέβαιοι ότι θα έχει θετικό πρόσημο στον περιορισμό της παράνομης επαγγελματικής δραστηριότητας, αλλά και καλύτερη ποιότητα και ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

3. Επιπλέον, πρέπει να λειτουργήσουν ελεγκτικά κλιμάκια, ειδικότερα στους χώρους της οικοδομής, όπου εκεί παρατηρούνται φαινόμενα παράνομης δραστηριότητας με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για τον κρατικό κορβανά, αλλά και την αύξηση της ανεργίας των ενεργών και φορολογικά συνεπών επαγγελματιών- υδραυλικών κλπ, και των μικρών επιχειρήσεων.

4. Παροχή κινήτρων (έκπτωση φόρου) για όσους πολίτες συλλέγουν αποδείξεις από υπηρεσίες τεχνικών επαγγελμάτων.

5. Μείωση των υπέρογκων παράβολων – προστίμων που προβλέπει το Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α και ειδικότερα η ΚΥΑ αρ. ΦΕΚ 33/Β΄/2013 αρ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4, προκειμένου συνάδελφοι υδραυλικοί να μπορέσουν να θεωρήσουν τις παλαιές άδειές τους.

Ατομικές – πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:

1. Εκπόνηση και υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου δράσης, που θα περιλαμβάνει μέτρα ανάπτυξης, επενδύσεις και ενιαίο σταθερό φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα τουλάχιστον για μια 5ετία. Ζητούμενο βέβαια, είναι και η μείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλά και η μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας(ΦΠΑ) σταδιακά από 24% σε 18%. Η μείωση της φορολογίας θα εισφέρει θετικά τόσο για την επιβίωση των επιχειρήσεων(διατήρηση θέσεων εργασίας, ανάκαμψη) όσο και για το ίδιο το κράτος.

2. Άρση κεφαλαιακών ελέγχων – αποκατάσταση γενικότερα της εμπιστοσύνης ως άμεση προτεραιότητα για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.

3. Εφαρμογή  του  ειδικού ακατάσχετου Λογαριασμού προκειμένου να δοθεί ανάσα σε όσες επιχειρήσεις συρρικνώθηκαν εξαιτίας της κρίσης.

4. Υλικοτεχνική  και τεχνολογική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των μικρών και πολύ μικρών – ατομικών επιχειρήσεων μέσω συμμετοχής τους σε επιδοτούμενα προγράμματα.

5. Άμεση δημιουργία προγραμμάτων επιδότησης μέρους ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

6. Δημιουργία ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης συνεργατικών σχηματισμών, κοινοπραξιών, συνεργιών καινοτομίας.

Κυρία υφυπουργέ,

Η σταχυολόγηση και η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την ενίσχυση των πολύ μικρών- ατομικών και μικρών επιχειρήσεων, αλλά και η λήψη μέτρων για την προστασία των έννομων συμφερόντων των αδειούχων τεχνιτών, των αδειοδοτημένων- στεγασμένων επαγγελμάτων της οικοδομής (υδραυλικοί κ.α.) αποτελεί το κρισιμότερο πεδίο για την ανάκαμψη της αγοράς, τη σταδιακή ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, και φυσικά την πάταξη της παράνομης και αδήλωτης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Χρειάζονται άμεσες αποφάσεις και χάραξη Εθνικής πολιτικής και στρατηγικής προκειμένου να ξεκινήσει η έξοδος της χώρας από την κρίση .

Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος, Δ. Βαργιάμης

Ο γεν. γραμματέας Θ. Τουτζιαράκης»