«ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2006»: PHOTOVOLTAIC

parko goydi general view.jpg

parko goydi general view.jpgΦωτοβολταϊκός σταθμός στο πάρκο «Γουδή»
Τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα έργα στον τομέα των φωτοβολταϊκών, είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν οι πολυάριθμοι επισκέπτες στο περίπτερο της εταιρίας «Photovoltaic». Ένα από τα έργα της εταιρίας είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στο πάρκο «Γουδή».
Ο Δήμος Ζωγράφου και η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης (ΔΕΑΔΗΖ) υλοποίησαν στα πλαίσια του Β’ και Γ΄ ΚΠΣ έργο (ΥΠΑΝ, Μέτρο 6.5) με κοινωνικοπολιτιστικό και φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα.
Το πάρκο «ΓΟΥΔΗ» στο δήμο Ζωγράφου λειτουργεί ως πολυχώρος και έχει έκταση 49 στρέμματα. Πρόθεση του δήμου ήταν η εγκατάσταση εντός του πάρκου, μικρής ισχύος φωτοβολταϊκού συστήματος.
Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών σε θέματα καθαρών μορφών ενέργειας και ιδιαίτερα η εξοικείωσή τους με τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Το σύστημα καλύπτει παράλληλα και ένα τμήμα των υφιστάμενων ηλεκτρικών αναγκών του πάρκου. Το πάρκο προμηθεύεται έως σήμερα ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά μέσω ενός υποσταθμού Μέσης Τάσης.
Η εταιρία PHOTOVOLTAIC πρότεινε διασυνδεδεμένο Φ/Β σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, εγκατεστημένης ισχύος  19,95 kWp. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός μετατρέπει αδιάλειπτα την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι Φ/Β γεννήτριες στηρίζονται επάνω σε μεταλλικά ικριώματα τα οποία και εφαρμόστηκαν σε υφιστάμενη, νότια προσανατολισμένη οροφή (με κλίση 17Α), δημιουργώντας μια weather proof στέγη σε μια υψηλής αισθητικής κατασκευή.  Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν:
114 Φ/Β SHELL ULTRA 175 μονοκρυσταλλικού πυριτίου και  3 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ FRONIUS  IG-60
Τα οφέλη ενεργειακά και περιβαλλοντικά είναι μεγάλα:
Σύμφωνα με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του πάρκου και με τα στατιστικά ηλιακά δεδομένα της ΕΜΥ για την περιοχή της Αθήνας, το φωτοβολταϊκό σύστημα αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 27 τόνους το χρόνο και να παράξει ενέργεια που αντιστοιχεί σε ετήσιο οικονομικό όφελος 12.000 _  για τον Δήμο Ζωγράφου.
Οι επισκέπτες του πάρκου έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά αυτή την ανερχόμενη και φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή τεχνολογία. Για την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού έχει τοποθετηθεί πίνακας (large display) στον οποίο καταγράφονται σε συνεχή βάση τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη λειτουργία του συστήματος. Προσδοκάται έτσι το σύστημα αυτό να αποτελέσει παράδειγμα για αντίστοιχες διασυνδεδεμένες ή αυτόνομες εφαρμογές.
Αξίζει τέλος να τονιστεί ότι τα φωτοβολταϊκά συστήματα μεγιστοποιούν την ενεργειακή τους απόδοση τις μεσημβρινές ώρες κατά τους θερινούς μήνες, όταν το σύστημα της χώρας παρουσιάζει τις υψηλότερες αιχμές του έτους λόγω της εκτεταμένης πλέον χρήσης των κλιματιστικών. Η περικοπή των αιχμών ζήτησης αφενός περιορίζει τον κίνδυνο black out του και αφετέρου είναι και προς όφελος της ΔΕΗ αφού η κάλυψη των αιχμών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.
Επίσης τα φωτοβολταϊκά συστήματα συνεπάγονται μείωση των παραγόμενων ρύπων από τα συμβατικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμβολή στην προσπάθεια εναρμόνισης με τους στόχους του διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου (Πρωτόκολλο του Κιότο, Οδηγία 2001/77/ΕΕ) και μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.
Επιπροσθέτως ένα τέτοιο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής δεν απαιτεί παρουσία προσωπικού, ούτε συχνή προληπτική συντήρηση. Το εν λόγω σύστημα δε, έχει την δυνατότητα να παρακολουθείται και από απόσταση με τηλεμετρία. Η εταιρία PHOTOVOLTAIC με την υποστήριξη του Γερμανικού Κατασκευαστικού Οίκου SIEMENS & SHELL Solar  παρέχει την τεχνολογία, την  πείρα και την οργάνωση που απαιτούνται για την υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων.