Αρχική » Νέα απο Επιχειρήσεις » Ειδήσεις » Έλεγχος εξ αποστάσεως και επίβλεψη εγκαταστάσεων και συσκευών από την Controline AE

Έλεγχος εξ αποστάσεως και επίβλεψη εγκαταστάσεων και συσκευών από την Controline AE

controline.jpg

Η Controline Α.Ε. συμβαδίζοντας με τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των συστημάτων ελέγχου και των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών, εφαρμόζει ένα ευέλικτο σύστημα απομακρυσμένου  ελέγχου και επίβλεψης Η/Μ εξοπλισμού βασισμένο στον Internet Controller IC1, της εταιρίας Adyna Technology GmbH. H Controline A.E. διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών.
controline.jpgΗ εφαρμογή αφορά σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η παρακολούθηση και ο απομακρυσμένος έλεγχος Η/Μ εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζονται οι προδιαγραφόμενες συνθήκες λειτουργίας (π.χ. σε IT χώρους ,αντλιοστάσια, γεωτρήσεις κλπ).
Τέτοια κρίσιμα μεγέθη θεωρούνται η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία του χώρου, ενδείξεις βλαβών του Η/Μ εξοπλισμού, ενδεχόμενη διαρροή νερού, στάθμες δεξαμενών κλπ.
Ο Internet Controller IC1 παρέχει σε κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη τη δυνατότητα τοπικού και απομακρυσμένου ελέγχου και εποπτείας της εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο. Οι ελεγχόμενες εγκαταστάσεις και όλες οι παράμετροι λειτουργίας τους απεικονίζονται γραφικά σε ιστοσελίδες, όπου ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω ενός κοινού Web Browser (π.χ. Internet Explorer). Παράλληλα ο Internet Controller IC 1 επεκτείνεται για να συνδεθεί με δύο αναλογικές κάμερες.
Σε συνθήκες κινδύνου o Internet Controller IC1 αποστέλλει άμεσα προειδοποιητικά mails και sms στους χρήστες, ενημερώνοντάς τους αναλυτικά για το είδος και το μέγεθος της σχετικής συνθήκης .
Ο Internet Controller IC1 δίνει τη δυνατότητα ελεγχόμενης καταγραφής και δειγματοληψίας κρίσιμων μεγεθών σε ειδικά αρχεία “LOGS”. Τα αρχεία αυτά είναι “ανοικτού” τύπου και επεξεργάσιμα από λογισμικά (π.χ. Microsoft Excel) για τη δημιουργία ιστορικότητας.
Η Controline Α.Ε. έχει ήδη εφαρμόσει με επιτυχία το παραπάνω σύστημα τηλεπαρακολούθησης στις εγκαταστάσεις μεγάλων οργανισμών, επεκτείνοντας έτσι το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της.