ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Οδηγίες της ΟΒΥΕ προς τους συνδέσμους για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων
Με επιστολή του το Δ.Σ. της ΟΒΥΕ ενημερώνει τους συνδέσμους για τα βήματα που πρέπει να κάνουν τα μέλη τους ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, εάν τα υλικά που προμηθεύτηκαν ήταν ελαττωματικά.
Η επιστολή, που υπογράφεται από τον πρόεδρο Αριστοτέλη Παπακονδύλη, το γενικό γραμματέα Διονύση Σβορώνο και τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο – μηχανολόγο του τμήματος μητρώου υλικών της Ομοσπονδίας, Αντώνη Σαχωλαρίδη, έχει ως εξής:
«Αγαπητοί συνάδελφοι,
Παρακαλούμε πολύ να αναπαράγετε και να διανείμετε στα μέλη σας, την κατωτέρω οδηγία, έτσι ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, εάν τα υλικά που προμηθεύτηκαν ήταν ελαττωματικά.
Οδηγίες για απαίτηση αποζημίωσης
1. Μόλις παρουσιάζεται κάποια ζημιά, να ειδοποιείται αμέσως, και καλύτερα εγγράφως, ο προμηθευτής.
2. Εάν παρέλθουν 24 ώρες, το προϊόν που παρουσίασε ζημιά, μπορεί να αφαιρεθεί και να φυλαχθεί, έστω και αν δεν παρουσιάστηκε κάποιος πραγματογνώμονας. Για τις όποιες παράπλευρες ζημιές, είναι πολύ χρήσιμη η λήψη φωτογραφιών, η οποία τώρα πια γίνεται πολύ εύκολα και από τα κινητά τηλέφωνα.
3. Να συντάσσεται αίτηση αποζημίωσης από τον ζημιωθέντα, που να αναφέρει αναλυτικά το κόστος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, η εργατική δαπάνη συνοδευμένη από φωτοαντίγραφα (τιμολογίων αγοράς, μισθοδοτικών καταστάσεων κ.λπ.).
4. Τα αφαιρεθέντα ελαττωματικά στοιχεία, να μην απορρίπτονται, παρά μετά τον οριστικό διακανονισμό της αποζημίωσης.
Ίσως τα παραπάνω να τα γνωρίζετε οι περισσότεροι, όμως λίγοι τα ακολουθούν βήμα – βήμα, γι’ αυτό το λόγο σας τα επισημαίνουμε και συνιστούμε την προσοχή σας».