Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » Σύνδεσμοι » Εκλογές στο Σύνδεσμο Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Νομού Θεσσαλονίκης

Εκλογές στο Σύνδεσμο Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Νομού Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου Αποτελέσματα Εκλογών 14.05.2018

Την Παρασκευή 29, το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Ν. Θεσσαλονίκης, για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων στην κύρια ομοσπονδία «Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης – Ο.Β.Σ.Θ.» καθώς και στην δευτερεύουσα ομοσπονδία «Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος – Ο.Β.Υ.Ε.».
Από τις συγκεκριμένες εκλογές, ο Σύνδεσμος βγήκε ακόμα πιο δυνατός, παρότι βρισκόμαστε σε εποχή κρίσης με αρκετά προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τον Κλάδο. Οι συνάδελφοι, παρ’ολα αυτά, στάθηκαν αρωγοί στις συγκεκριμένες εκλογές με την ψήφο τους, αφού σημειώθηκε αύξηση στο ποσοστό αυτών που ψήφισαν (σύμφωνα με των αριθμό μελών) σε σύγκριση με παλαιότερα αποτελέσματα.
Στις εκλογές για το διοικητικό συμβούλιο συμμετείχαν δύο συνδιασμοί:
Η Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Υδραυλικών, με 20 υποψηφίους για το διοικητικό συμβούλιο και με 6 υποψηφίους για την ελεγκτική επιτροπή.
Η Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Υδραυλικών Θεσσαλονίκης, με 5 υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Για το διοικητικό συμβούλιο, κατά σειρά ψήφων εκλέγονται οι κάτωθι 9 πρώτοι υποψήφιοι από τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Υδραυλικών», ενώ οι υπόλοιποι με τη σειρά που αναφέρονται, ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί υποψήφιοι :
1. Τσαπαδάς Φώτιος
2. Βαργιάμης Δημήτριος
3. Σαββίδης Γεώργιος
4. Καράμπελας Παναγιώτης
5. Πανοδήμος Δημήτριος
6. Καραπινίδης Ιωάννης
7. Κωνσταντινίδης Ηλίας
8. Σακιζλίδης Κωνσταντίνος
9. Κουλούρης Γεώργιος
Αναπληρωματικοί:
10. Πολυχρονούδης Αθανάσιος
11. Νικολαΐδης Νικόλαος

Για την ελεγκτική επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου κατά σειρά ψήφων εκλέγονται οι κάτωθι 3 πρώτοι υποψήφιοι από τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Υδραυλικών», ενώ οι υπόλοιποι με τη σειρά που αναφέρονται, ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί υποψήφιοι :
1. Αραμπατζής Λάμπρος
2. Γκαϊτσίδης Σιδέρης
3. Γκογκαλατζε Ζουραμπ
Αναπληρωματικοί:
4. Καραπινίδης Φιλάρετος
5. Μαργαρίτης Βασίλειος
6. Παρλάκογλου Χρυσοβαλάντης
Στις εκλογές για την Κύρια Ομοσπονδία «Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης – Ο.Β.Σ.Θ.» συμμετείχαν δύο συνδιασμοί με τους παρακάτω υποψήφιους :
Η Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Υδραυλικών, με 28 υποψηφίους
Η Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Υδραυλικών Θεσσαλονίκης, με 5 υποψηφίους.
Για την Κύρια ομοσπονδία «Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης – Ο.Β.Σ.Θ.» κατά σειρά ψήφων εκλέγονται οι κάτωθι 10 πρώτοι υποψήφιοι από τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Υδραυλικών», ενώ οι υπόλοιποι με τη σειρά που αναφέρονται, ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί υποψήφιοι:
1. Βαργιάμης Δημήτριος
2. Τσαπαδάς Φώτιος
3. Σαββίδης Γεώργιος
4. Καράμπελας Παναγιώτης
5. Καραπινίδης Ιωάννης
6. Πανοδήμος Δημήτριος
7. Κωνσταντινίδης Ηλίας
8. Τσιαρδακλής Παναγιώτης
9. Γκογκαλατζε Ζουραμπ
10. Σταμπολίδης Ιορδάνης
Αναπληρωματικοί:
11. Νικολαΐδης Νικόλαος
12. Καραγιάννης Χρήστος
13. Σακιζλίδης Κωνσταντίνος
14. Κουλούρης Γεώργιος
15. Πολυχρονούδης Αθανάσιος
Στις εκλογές για την Δευτερεύουσα ομοσπονδία «Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος – Ο.Β.Υ.Ε.» συμμετείχαν δύο συνδιασμοί:
Η Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Υδραυλικών, με 28 υποψηφίους.
Η Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Υδραυλικών Θεσσαλονίκης, με 5 υποψηφίους.
Για την δευτερεύουσα Ομοσπονδία «Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος – Ο.Β.Υ.Ε.» κατά σειρά ψήφων εκλέγονται οι κάτωθι 9 πρώτοι υποψήφιοι από τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Υδραυλικών», ενώ οι υπόλοιποι υποψήφιοι με τη σειρά που αναφέρονται, ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί:
1. Τσαπαδάς Φώτιος
2.Βαργιάμης Δημήτριος
3. Καραπινίδης Ιωάννης
4. Καράμπελας Παναγιώτης
5. Σαββίδης Γεώργιος
6. Κωνσταντινίδης Ηλίας
7. Πανοδήμος Δημήτριος
8. Καραγιάννης Χρήστος
9. Δούκας Ιωάννης
Αναπληρωματικοί:
10. Νικολαΐδης Νικόλαος
11. Σακιζλίδης Κωνσταντίνος
12. Πολυχρονούδης Αθανάσιος
13. Κουλούρης Γεώργιος
14. Θεμελιώτης Ηλίας
15. Γκογκαλατζε Ζουραμπ
Για την Δευτερεύουσα Ομοσπονδία «Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος – Ο.Β.Υ.Ε.» εκλέγεται ο κάτωθι υποψήφιος από τον συνδυασμό «Αγωνιστική Συσπείρωση Υδραυλικών», ενώ οι υπόλοιποι υποψήφιοι με τη σειρά που αναφέρονται, ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί:
1. Αλχαζίδης Σοφοκλής
Αναπληρωματικός:
2. Ψιλόπουλος Χαράλαμπος

Η νέα Διοίκηση του Συνδέσμου
Την Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου η οποία έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Τσαπαδάς Φώτιος
Α’ Αντιπρόεδρος: Σαββίδης Γεώργιος
Β’ Αντιπρόεδρος: Πανοδήμος Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Καράμπελας Παναγιώτης
Ταμίας: Κωνσταντινίδης Ηλίας
Υπευθ. Δημ. Σχέσεων: Καραπινίδης Ιωάννης
Αν. Γεν. Γραμματέας: Σακιζλίδης Κωνσταντίνος
Μέλη: Βαργιάμης Δημήτριος,Κουλούρης Γεώργιος

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Σύνδεσμοι