Αρχική » Νέα απο Επιχειρήσεις » Ειδήσεις » ΕΙΑΧ: Επιστημονική μελέτη ΑΚΖ (Ανάλυση Κύκλου Ζωής) αναδεικνύει τις ανώτερες ιδιότητες του χαλκού ως υλικού επιλογής σε σχέση με το πλαστικό

ΕΙΑΧ: Επιστημονική μελέτη ΑΚΖ (Ανάλυση Κύκλου Ζωής) αναδεικνύει τις ανώτερες ιδιότητες του χαλκού ως υλικού επιλογής σε σχέση με το πλαστικό

Ο τομέας των κτιρίων και των κατασκευών είναι υπεύθυνος για το 35 τοις εκατό της τελικής χρήσης ενέργειας καθώς και για το 40 τοις εκατό των παγκόσμιων εκπομπών ενέργειας και διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ετησίως. Οι οικοδομικές εργασίες ευθύνονται για το 28 τοις εκατό των εκπομπών κάθε χρόνο και η κατασκευή δομικών υλικών και κατασκευών (που αναφέρονται επίσης ως ενσωματωμένος άνθρακας) ευθύνονται για ένα επιπλέον 11 τοις εκατό. Οι ενσωματωμένες εκπομπές άνθρακα «κλειδώνονται» αμέσως μόλις κατασκευαστεί ένα κτίριο και δεν μπορούν να μειωθούν εκ των υστέρων μέσω βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση ή με την εισαγωγή συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ως εκ τούτου, τα δομικά προϊόντα κτιρίων (π.χ. σωληνώσεις σε ένα διαμέρισμα) με χαμηλότερες επιπτώσεις στις εκπομπές είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση του ενσωματωμένου άνθρακα.

Γράφημα 1: Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) αποτελέσματα από τη συγκριτική μελέτη ΑΚΖ (2021)

 

Γράφημα 2: Χρήση πόρων, ορυκτά καύσιμα και φορείς ενέργειας, Δυναμικό Αβιοτικής Εξάντλησης Ορυκτά (ADPf)

Η έρευνα που διεξήχθη από την ICA (Διεθνή Οργανισμό Χαλκού) σε συνεργασία με τη Sphera και με επικεφαλής τον Δρα Constantin Herrmann εξέτασε τρία συστήματα σωλήνων εγκατάστασης νερού – χάλκινους, πλαστικούς πολυστρωματικούς σωλήνες (PEX-Al) και σωλήνες από πλαστικό διασταυρωμένο πολυαιθυλένιο (PEX) – μέσω σύγκρισης επιστημονικής αξιολόγησης κύκλου ζωής (LCA) σύμφωνα με το ISO14040.¹
Τα συγκριτικά ευρήματα, υποστηριζόμενα από μια επιστημονική επιτροπή ανασκόπησης, κατέληξαν οριστικά στο συμπέρασμα ότι μόνο ένα σύστημα χαλκού εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα ανακυκλωσιμότητας και κυκλικότητας υλικών που μειώνουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός κτιρίου. H συγκριτική έρευνα δείχνει ότι όταν ο χαλκός χρησιμοποιείται έξυπνα στα κτίρια, μειώνει τις εκπομπές CO2 και υποστηρίζει το στόχο του 1,5°C για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όπως δήλωσε η διακυβερνητική επιροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.copper.org.gr
(1). Η συγκριτική μελέτη ΑΚΖ διεξήχθη σύμφωνα με το πρότυπο ISO14040/44, το γενικό διεθνές πρότυπο για την ΑΚΖ, και τα τρία συστήματα δομήθηκαν σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD). Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση και των τριών συστημάτων χωρίστηκε σε ενότητες: A (στάδιο προϊόντος και διαδικασία κατασκευής), C (τέλος κύκλου ζωής) και D (οφέλη πέρα από τα όρια του συστήματος). Η Ενότητα Β δεν συμπεριλήφθηκε επειδή τα ευρήματα ήταν τα ίδια και για τα τρία υλικά και είναι ουδέτερα (ή δεν επηρεάζουν) τη μελέτη. Ο σχετικός αντίκτυπός της είναι μικρός και δεν είναι πιθανό να επηρεάσει τα παγκόσμια αποτελέσματα

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Ειδήσεις