Αρχική » Περιεχόμενα » Πυρασφάλεια » ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΤΕ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΤΕ

Πυροσβεστικά συγκροτήματα: Σειρά BBF3

Αυτόματα πυροσβεστικά συγκροτήματα κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της εκάστοτε μελέτης πυρασφάλειας. Κατάλληλα για όλες τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις πυροπροστασίας μέσω υδροδοτικού συστήματος. Η τυποποίηση της κατασκευής των πυροσβεστικών συγκροτημάτων, δίνει την δυνατότητα στον εγκαταστάτη να ολοκληρώσει τις εργασίες σύνδεσης μέσα σε ελάχιστο χρόνο, αφού είναι πλήρως συναρμολογημένα και δοκιμασμένα έτοιμα προς λειτουργία. Περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την άμεση σύνδεση με το υδραυλικό δίκτυο και την ηλεκτρική παροχή. Συνοδεύονται με έντυπο οδηγιών για τον τρόπο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.

 Α. Μπορούν να κατασκευαστούν αυτόματα πυροσβεστικά συγκροτήματα από 8 HP και άνω έως την ισχύ που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες της εγκατάστασης.
Β. Τα παραπάνω πυροσβεστικά συγκροτήματα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με του κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δε δοκιμασμένα ηλεκτρικά και υδραυλικά και φέρουν σήμανση CE.
Γ. Τα συγκροτήματα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 – 2000.
Δ. Εφόσον απαιτείται κατασκευή συγκροτήματος σύμφωνα με τους κανονισμούς NFPA, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα μελετών της εταιρίας μας.
Κάθε πυροσβεστικό συγκρότημα είναι πλήρως συναρμολογημένο (εκτός δοχείου) και αποτελείται από:
1. Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα αναλόγου τύπου.
2. Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ανάλογου τύπου.
3. Βοηθητικό ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα (Jockey).
4. Συλλέκτες (κολλεκτέρ) αναρροφήσεως – καταθλίψεως με όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα, (βάνες, βαλβίδες αντεπιστροφής αναλόγου διαμέτρου, πιεζοστάτες κ.λ.π. μικροεξαρτήματα σύνδεσης).
5. Πλήρη ηλεκτρική σύνδεση των μηχανημάτων με τον ηλεκτρικό πίνακα.
6. Ηλεκτρικός πίνακας αυτομάτου εκκινήσεως – στάσεως των συγκροτημάτων συναρτήσει της πιέσεως και της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος (αυτόματη εκκίνηση πετρελαιοκίνητου), όργανα ελέγχου και προστασίας της λειτουργίας τους, του συσσωρευτή καθώς και ηλεκτρονικό φορτιστή – συντηρητή.
7. Ανάλογο πιεστικό δοχείο.
8. Ανάλογο συσσωρευτή.

Μονάδες Hydrovar μετατροπείς συχνότητας επαγγελματικών εφαρμογών
ΣΕΙΡΑ HYDROVAR

Ποιος γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες μίας αντλίας από τον ίδιο τον κατασκευαστή της; Οι μονάδες HYDROVAR του οίκου Lowara, δεν είναι μία απλή συσκευή μετατροπής συχνότητας για ηλεκτροκινητήρες όπως οι περισσότερες της αγοράς. Είναι η πρώτη και μοναδική ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πρόταση που κατασκεύασε εξ’ αρχής και αποκλειστικά για λειτουργία σε ηλεκτραντλίες. Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία 35 και πλέον ετών στα υδραυλικά συστήματα και εκμεταλλευόμενη την σύγχρονη τεχνολογία μικροεπεξεργαστών η Lowara έχει δημιουργήσει αυτό που ο κάθε μελετητής, εγκαταστάτης ή χρήστης επιθυμεί. Μία πλήρη, σύγχρονη μονάδα Inverter, απλή στην ρύθμιση και στην εγκατάσταση, η οποία προσφέρει συνεχώς σταθερή πίεση νερού στο δίκτυο και παράλληλα προστατεύει την αντλία και εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια.

Πλεονεκτήματα μονάδων HYDROVAR σε επαγγελματικές εφαρμογές.

1. Πλήρης έλεγχος των αποδόσεων της αντλίας. Οι μονάδες HYDROVAR χρησιμοποιώντας τεχνολογία μικροεπεξεργαστών σχεδιάστηκαν προκειμένου να διαχειρίζονται τις αποδόσεις κάθε αντλίας ανάλογα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης. Με τον τρόπο αυτό η ηλεκτραντλία μεταμορφώνεται σε ένα ολοκληρωμένο πιεστικό συγκρότημα κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές όπως: Διατήρηση σταθερής πίεσης σε δίκτυα πίεσης σε πιεστικά συγκροτήματα, σε συστήματα παροχής χωρίς την χρήση αισθητηρίου πίεσης σε δίκτυα HVAC.
2. Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Με την μεταβολή των στροφών του κινητήρα ανάλογα με τις ζητούμενες αποδόσεις μειώνεται κατακόρυφα η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με άμεση επίδραση στο κόστος λειτουργίας. Ενδεικτικά, η τοποθέτηση μιας μονάδας HYDROVAR σε μία ηλεκτραντλία 11kW η οποία λειτουργεί 12 ώρες την ημέρα μπορεί να αποφέρει εξοικονόμηση περίπου 16.000 kWh ετησίως. Σε ένα ξενοδοχείο για παράδειγμα όπου οι αντλίες λειτουργούν περισσότερες ώρες (τουλάχιστον 20) και η ζήτηση είναι συνεχώς αυξομειούμενη η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ μεγαλύτερη!
3. Χαμηλότερο συνολικό λειτουργικό κόστος. Οι ηλεκτραντλίες με μονάδες HYDROVAR ελαχιστοποιούν την μηχανική πίεση πάνω στα τμήματα της αντλίας και του δικτύου διανομής και εξαλείφουν το υδραυλικό πλήγμα στο δίκτυο κατά την παύση λειτουργίας της αντλίας. Αυτό έχει αποτέλεσμα οι συντηρήσεις να είναι λιγότερο συχνές και οι αποδόσεις να είναι σταθερές ακόμα και μετά από πολλά χρόνια.
Επιπλέον η απουσία πιεστικών δοχείων σημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης μεμβρανών ή συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρικού πίνακα και του κομπρεσέρ αέρα (εφόσον υπάρχει). Με πιο σύνθετους υπολογισμούς οι οποίοι περιλαμβάνουν περισσότερες παραμέτρους (συχνότητα συντήρησης βασικών τμημάτων ενός πιεστικού συγκροτήματος, πιθανότητα παρουσίασης έκτατης βλάβης, μείωση της απόδοσης σε σχέση με τον χρόνο, κ.α.) συμπεραίνουμε ότι η συνολική εξοικονόμηση σε όλο τον κύκλο ζωής του συγκροτήματος ξεπερνά το 70% σε σχέση με ένα συγκρότημα χωρίς μονάδα HYDROVAR (ειδικά όταν ο ετήσιος χρόνος λειτουργίας του συγκροτήματος είναι από 4.000 ώρες).
4. Εφαρμογή σε κάθε ηλεκτροκινητήρα. Οι μονάδες HYDROVAR τοποθετούνται απ’ ευθείας σε τυποποιημένους τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες έως 22 kWTEFC με κλάση μόνωσης F. Κατά συνέπεια δεν απαιτούνται ειδικοί τύποι ηλεκτροκινητήρων οι οποίοι επιβαρύνουν το τελικό κόστος κατασκευής και συντηρούνται – αντικαθίστανται δύσκολα. Για ισχύ έως και 45kW διατίθεται επιτοίχια σειρά.
5. Χωρίς επιπλέον σύστημα PLC. Η ομαδική λειτουργία δύο ή περισσοτέρων αντλιών και η μεταξύ τους κυκλική εναλλαγή είναι πλέον καθεστώς σε κάθε πιεστικό συγκρότημα. Γιατί όμως χρειάζεται PLC για να γίνει αυτό; Οι μονάδες HYDROVAR της Lowara επικοινωνούν μεταξύ τους με ειδικό πρωτόκολλο επικοινωνίας και εκτελούν τις ενέργειες της ομαδικής λειτουργίας και της κυκλικής εναλλαγής χωρίς PLC. Επιπλέον ελέγχουν την ροή του νερού και σταματούν πλήρως την αντλία όταν όλες οι καταναλώσεις είναι κλειστές. Σε περίπτωση βλάβης μιας αντλίας στο συγκρότημα λειτουργεί κανονικά με τις υπόλοιπες αντλίες.
6. Τέλος στα μεγάλα πιεστικά δοχεία. Με την χρήση των μονάδων HYDROVAR δεν υπάρχει ανάγκη μεγάλων πιεστικών δοχείων. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται να αλλάζονται συχνά μεμβράνες (μειώνοντας έτσι το κόστος συντήρησης) και επιπλέον ο χώρος που καταλαμβάνει το συγκρότημα μειώνεται σημαντικά, έως και 25%! Περισσότερες πληροφορίες για το HYDROVAR μπορείτε να βρείτε στα τεχνικά φυλλάδια ενώ οι μηχανικοί του τμήματος μελετών της εταιρίας μας είναι στη διάθεσή σας για να σχεδιάσετε μαζί τους πώς θα βελτιώσετε το νέο έργο σας ή την υπάρχουσα εγκατάσταση.