Αρχική » Νέα απο Επιχειρήσεις » Ειδήσεις » Εφαρμογή προληπτικών μέτρων από την ΕΔΑ Αττικής προς αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19

Εφαρμογή προληπτικών μέτρων από την ΕΔΑ Αττικής προς αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19

Η ΕΔΑ Αττικής, προέβη άμεσα στη λήψη δραστικών μέτρων πρόληψης και προφύλαξης των εργαζομένων και των πολιτών, επιδεικνύοντας υψηλό βαθμό ετοιμότητας στην αντιμετώπιση των έκτακτων κινδύνων και απρόβλεπτων καταστάσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας λόγω εξάπλωσης του Covid-19.
Με πλήρη επίγνωση της κρισιμότητας της κατάστασης και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, η εταιρεία διασφάλισε την εύρυθμη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία της ως διαχειριστής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αττική.
Η εταιρεία ευθυγράμμισε άμεσα τις δραστηριότητές της με τις κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις του κρατικού μηχανισμού και εφάρμοσε, μεθοδικά, συνεκτικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η δέσμη των πιο κρίσιμων περιοριστικών προληπτικών μέτρων που ανήγγειλε η ΕΔΑ Αττικής, είναι:
• Συγκρότηση ειδικής Ομάδας Πρόληψης και Παρακολούθησης των μέτρων, με τη συμμετοχή διευθυντικών στελεχών των τμημάτων πληροφορικής, ανθρώπινου δυναμικού και ποιότητας, υγείας και ασφάλειας και τη δημιουργία ειδικού διαύλου ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους εργαζομένους.
• Συγκρότηση ειδικής Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης, η οποία απαρτίζεται από τη διοικητική ομάδα και τα μέλη της Ειδικής Ομάδας Πρόληψης και Παρακολούθησης των μέτρων.
• Συνεχής αλληλεπίδραση εκπροσώπων της εταιρείας με τις αρμόδιες αρχές (Ε.Ο.Δ.Υ., κρατικούς φορείς, ιατρό εργασίας κ.ο.κ).
• Ενημέρωση και αποστολή ανακοινώσεων στα επικοινωνιακά κανάλια της επιχείρησης (ιστοσελίδα, social media).
• Αποστολή οδηγιών εργασίας και μέτρων πρόληψης στο προσωπικό της Εταιρείας.
• Αποφυγή οργάνωσης συναντήσεων και συμμετοχής προσωπικού σε μαζικές συγκεντρώσεις.
• Αναστολή λειτουργίας καταστήματος εξυπηρέτησης πελατών και προώθηση παροχής ψηφιακών υπηρεσιών (ηλεκτρονική πλατφόρμα – edaattikis.gr και ηλεκτρονική αλληλογραφία – customersupport@edaattikis.gr).
• Περιορισμός ρυθμού εκτέλεσης εργασιών για την παροχή βασικών και επικουρικών υπηρεσιών της δραστηριότητας διανομής φυσικού αερίου.
• Υιοθέτηση πρακτικών τηλεργασίας και τηλεδιασκέψεων.
• Προγραμματισμένη ανακατανομή ανθρωπίνου δυναμικού για την υποστήριξη των εργασιών που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και στο πεδίο, με σκοπό τη διασφάλιση της συνέχισης του συνόλου των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.
• Εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας, στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών και στον στόλο των εταιρικών οχημάτων.
• Τακτική απολύμανση εργασιακών χώρων.
• Μέτρα προστασίας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και διάθεση υλικών ατομικής προστασίας και αντισηπτικών απολυμαντικών.
• Προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού και ρουχισμού υψίστης ασφαλείας, για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προϋποθέτουν την πρόσβαση προσωπικού εντός των ιδιοκτησιών.
• Αδιάλειπτη 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης (800 1111 330 /11322 / 210 3463365) και του τηλεφωνικού κέντρου ενημέρωσης των πολιτών και συνεργατών (213-0882000 / 11322).
Ο Covid-19 δεν έχει ακόμη κατασταλεί και η ΕΔΑ Αττικής παραμένει σε επαγρύπνηση. Ύψιστη προτεραιότητα αποτελεί η απόλυτη συμμόρφωση και ο έλεγχος για την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των μέτρων πρόληψης που έχουν ληφθεί, με βασικό γνώμονα την απρόσκοπτη παροχή των κρίσιμων υπηρεσιών της ΕΔΑ Αττικής.
Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Πιέρρος Χατζηγιάννης, καθώς και τα διευθυντικά στελέχη των δραστηριοτήτων της ΕΔΑ Αττικής, διασφαλίζουν με την επίδειξη σταθερής προσήλωσης και ξεκάθαρου προσανατολισμού στην επίτευξη του στόχου, την επιτυχή έκβαση των εταιρικών σχεδίων δράσης που έχουν εκπονήσει, επ΄ ωφελεία του συνόλου των εργαζομένων και των πολιτών.

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Ειδήσεις