Αρχική » Αφιερώματα » Αντλίες θερμότητας » ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ: Αντλίες θερμότητας Ecodan Mitsubishi

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ: Αντλίες θερμότητας Ecodan Mitsubishi

ecodanzubadan

ecodanzubadanΗ αντλία θερμότητας θεωρείται μια εναλλακτική μορφή ενέργειας που χρησιμοποιείται για θέρμανση ή ψύξη. Η κύρια διαφορά της αντλίας θερμότητας και ενός κοινού κλιματιστικού είναι ότι η αντλία θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί λειτουργώντας βάση του ίδιου θερμοδυναμικού κύκλου του οποίου η λειτουργία μπορεί να αντιστραφεί ανάλογα με την ανάγκη. Το σύστημα βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο ως ένας αποφασιστικός καταλύτης στις προσπάθειες εξοικονόμησης ενέργειας. Με αυτήν την λειτουργία δεσμεύεται η θερμότητα της ατμόσφαιρας δηλαδή συλλέγεται από τον αέρα και χρησιμοποιείται ως πηγή θερμότητας για την παροχή πολύ αποδοτικής θέρμανσης. Για παράδειγμα μια αντλία θερμότητας με συντελεστή απόδοσης (COP) 4,0 χρησιμοποιεί 1kW ηλεκτρικής ενέργειας και 3kW θερμότητας που μεταφέρεται από τον εξωτερικό αέρα στην αντλία θερμότητας για μια εντυπωσιακή τελική θερμαντική απόδοση 4kW.
Η αντλία θερμότητας Ecodan Mitsubishi που διαθέτει στην ελληνική αγορά η «Οικοενέργεια ΕΠΕ» έχει τα εξής κύρια πλεονεκτήματα:
• 100% Απόδοση στη θέρμανση έως και τους -15°C εξωτερικής θερμοκρασίας.
• Εγγυημένη λειτουργία έως τους -25°C
• Επίτευξη επιθυμητής θερμοκρασίας νερού σε 50% λιγότερο χρόνο.
• Μειωμένος χρόνος απόψυξης defrosting 50%.
• Εύκολη εγκατάσταση, χωρίς ψυκτικές σωλήνες λόγω του ενσωματωμένου εναλλάκτη.