Αρχική » Αφιερώματα » Έρευνα: Η εμπειρία του Κλάδου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» » Δημήτρης Βαργιάμης: Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – αυτονομώ» Στόχοι – δράσεις – αποτελέσματα

Δημήτρης Βαργιάμης: Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – αυτονομώ» Στόχοι – δράσεις – αποτελέσματα

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» παλιότερα και «Εξοικονομώ αυτνομώ» πρόσφατα, έχει σαν στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών μειόνοντας την κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα να έλαχιστοποιήσει το αρνητικό περιβαντολογικό αποτύπωμα, που προέρχεται κυρίως από τις εγκαταστάσεις θέρμανσης.
Η χρηματοδότηση των νοικοκυριών για τις δράσεις του παραπάνω προγράμματος μπορεί να φτάσει και το 95% ανάλογα με το εισόδημα των ωφελουμένων σε σχέση με την περιφερειακή ενότητα που είναι η κατοικία. Το παραπάνω πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.
Η εμπειρία που έχουμε καταγράψει όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και η συμμετοχή πολλών από μας ως εγκαταστάτες στο πρόγραμμα, μας δίνει την δυνατότητα να καταγράψουμε λάθη και αδυναμίες του προγράμματος.
Το πρώτο σημείο που πρέπει να αναφέρουμε, είναι η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα.
Μέχρι τώρα η ταχύτητα κατάθεσης των στοιχείων του ενδιαφερουμένου, καθορίζει αν θα ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα. Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα πρέπει να είναι οικονομικά, η παλαιότητά του κτιρίου και τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και των εγκαταστάσεων που θα γίνουν.
Σημαντική παράληψη του προγράμματος, είναι ότι στον φάκελο δεν κατατίθενται στοιχεία όσων κάνουν τις εγκαταστάσεις, και ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με αδειοδοτημένα επαγγέλματα – όπως είναι αυτό του υδραυλικού, του ηλεκτρολόγου, του ψυκτικού, του συντηρητή εστιών καύσης.
Δεν απαιτείται ούτε το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ούτε η υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, παρά μόνο το τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος. Ουσιαστικά, το στήσιμο του προγράμματος είναι σε λάθος βάση, γιατί δεν ελέγχει την εγκατάσταση στο σύνολό της: Ο τεχνικός κόσμος, γνωρίζει πολύ καλά ότι, για παράδειγμα, ενά σύστημά θέρμανσης για να αποδόσει τα μέγιστα δεν αρκεί να τοποθετηθεί μια καλή αντλία θερμότητας ή μία αξιόλογη μονάδα φυσικού αερίου.
Χρειάζεται σωστή μελέτη και ποιοτική εγκατάσταση, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνονται, γιατί δεν τα ζητάει το πρόγραμμα.
Δεν επιδοτούνται παρεμβάσεις όπως είναι ο καθαρισμός των δικτύων θέρμανσης, οι οποίες αναβαθμίζουν τα συστήματα, τα προστατεύουν, με αποτέλεσμα αυτά αποδίδουν τα μέγιστα. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι πολλές εταιρείες κατασκευής μονάδων φυσικού αερίου, δεν αναγνωρίζουν τις εγγυήσεις των μονάδων Φ. Α αν δεν είναι καθαρή η εγκατάσταση.
Σε άλλες δράσεις του «Εξοικονομώ», όπως είναι το κομμάτι της θερμομόνωσης, δεν έχει εκπαιδευτεί το κατάληλο τεχνικό προσωπικό, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται με λάθος τρόπο.
Οι προκαταβολές που δίνονται, είναι σαν ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του κάθε έργου είναι πολύ χαμηλές.
Η εξόφληση των τιμογίων γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση.
Πολλές παρεμβάσεις του προγράμματος, δεν καλύπτονται από την επιδότηση που προβλέπεται από το στήσιμο του προγράμματος.
Για όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. της ΟΒΥΕ έχει αποστείλει τεκμηρίωμένες προτάσεις στο αρμόδιο υπουργείο, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει το ουσιαστικό διάλογο με όλους τους συναδέλφους, προκειμένου να καταγράψει προβλήματα και προτάσεις για τα οποία συνεχίζει τον αγώνα ενωτικά και συλλογικά.