Αρχική » Αφιερώματα » Καπνοδόχοι-Καπναγωγοί 2021 » ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ: Κέντρο καμινάδας – Delta Clean

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ: Κέντρο καμινάδας – Delta Clean

Η καμινάδα αποτελεί μία σημαντική παράμετρο για όλα τα συστήματα θέρμανσης. Και αυτό, γιατί με την αναγκαία εξαγωγή καυσαερίων, πρέπει να εξασφαλίζεται το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σε συνδυασμό με την οικονομία στη κατανάλωση καυσίμου και με γνώμονα την ασφάλεια της εγκατάστασης.
Η επιλογή του «μέσου» θέρμανσης του σπιτιού ή της επιχείρησης (τζάκι, φυσικό αέριο, πέλλετ κ.τ.λ. ή συνδυασμός αυτών), καθορίζει το είδος και τη διάσταση της καμινάδας που θα χρησιμοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά: υλικό καμινάδας, διάσταση και εγκατάστασή της, πρέπει να γίνεται βάση μελέτης και φυσικά από εξειδικευμένο προσωπικό.
Επιβάλλεται η χρήση καμινάδας διπλού τοιχώματος ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος ελκυσμός (ειδικά για τζάκια, ξυλόσομπες, ξυλολέβητες) λόγω της μικρότερης θερμοδιαφυγής που προσδίδουν αυτές, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν ασφάλεια από μία ενδεχόμενη αυτανάφλεξη και φωτιά που μπορεί να προκληθεί από αμέλεια του καθαρισμού της. Για τους λέβητες πετρελαίου, με τη χρήση μονωμένης καμινάδας, επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία στη κατανάλωση καυσίμου, λόγω των ελαχίστων υγροποιήσεων, και η καταπόνηση τους είναι σαφώς μικρότερη, πράγμα που αυξάνει τη διάρκεια ζωής τους.
Μάλιστα όταν η μόνωση των καμινάδων αποτελείται από κεροβάμβακα 96Kgr/m3 και πάχους 25mm (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 0,11W/mk, θερμοκρασίας 1260°C) εξασφαλίζονται τα παραπάνω σε μέγιστο βαθμό.
Ένα σημαντικό πρόβλημα που παρατηρούμε σε αρκετές περιπτώσεις, είναι η αδυναμία πρόσβασης στο εσωτερικό της καμινάδας. Είναι αναγκαίο λοιπόν να επισημάνουμε ότι σε κάθε εγκατάσταση, θα πρέπει απαραιτήτως να μπαίνει ένα ταφ ή ημιτάφ με πώμα, ώστε να απορρέουν εκεί οι υγροποιήσεις, αλλά και να γίνεται σωστός έλεγχος και καθαρισμός της καμινάδας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η καμινάδα χρειάζεται συχνό έλεγχο, συντήρηση και προληπτικό καθαρισμό.
Όσον αφορά τους λέβητες συμπύκνωσης, λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας των καυσαερίων τους και επομένως των έντονων υγροποιήσεων (πολύ διαβρωτικών μάλιστα) χρησιμοποιούμε πλαστικές καμινάδες με σιφώνι απορροής, ώστε να συγκεντρώνονται τα υγρά και με τη χρήση ειδικών εξουδετερωτικών, να αποβάλλονται. Αυτές οι καμινάδες πρέπει να είναι κατάλληλες για αυτή τη χρήση. Μάλιστα, δύναται να διατεθούν και με ανοξείδωτο μανδύα, ώστε να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία (πολυμερισμός) καθώς και από μηχανικές καταπονήσεις.
Έν κατακλείδι και για όλους τους παραπάνω λόγους χρησιμοποιούμε πάντα πιστοποιημένες καμινάδες με CE, εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και επιλέγουμε τα προϊόντα που μας ταιριάζουν. Ενημερώνουμε πάντα τον πελάτη για τα πιστοποιημένα προϊόντα, καθώς και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι καμινάδες διπλού τοιχώματος. Ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι ο καλύτερος διαφημιστής.
Το Κέντρο Καμινάδας είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Δημ. Φραντζελόπουλο. Κύριο αντικείμενό της είναι η προώθηση συστημάτων απαγωγής καυσαερίων (καπνοδόχων – καπναγωγών) και εξαερισμού. Η πολυετής εμπειρία της εταιρείας στις καμινάδες καθώς και η άριστη γνώση της αγοράς, αποτελούν εγγύηση για την επιλογή των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
Στο Κέντρο Καμινάδας θα βρείτε ακόμη στόμια για τζάκια, περσίδες, πυράντοχες σιλικόνες, αλουμινοταινίες συλλέκτες ζεστού αέρα, περιστροφικά καπέλα και πουλιά (κοκκόρια) καθώς και πάσης φύσεως ειδικές κατασκευές.