Διενέργεια εξετάσεων από την Περιφέρεια Αττικής για απόκτηση αδειών σύμφωνα με το ΠΔ 114/2012

Το θεωρητικό μέρος διεξήχθη στις 30 Μαΐου και συμμετείχαν 51 υποψήφιοι

 

Μετά από δύο σχεδόν χρόνια και αφού ξεπεράστηκαν τα όποια προβλήματα υπήρξαν, η σχετική επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ανακοίνωσε τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών των τεχνικών εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων όπως προβλέπει το ΠΔ 114/2012.
Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων διεξήχθη στις 30 Μαΐου 2016 στην αίθουσα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Χολαργό και συμμετείχαν συνολικά 51 υποψήφιοι από την Περιφέρεια Αττικής. Συγκεκριμένα στις εξετάσεις συμμετείχαν τρεις υποψήφιοι για την άδεια του αρχιτεχνίτη, οκτώ για την άδεια του εγκαταστάτη και σαράντα κάτοχοι της άδειας του ΠΔ 511/77 για απόκτηση της νέας άδειας.
Επισημαίνεται ότι για την τελευταία κατηγορία το άρθρο 9 παρ.7στ΄του ΠΔ114/2012 αναφέρει:
«Ο αδειούχος εγκαταστάτης – συντηρητής καυστήρων υγρών καυσίμων με προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι μηνών στις εγκαταστάσεις καύσης αερίων καυσίμων αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης μετά από εξετάσεις».
Αναμένεται μετά τα αποτελέσματα του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων να ανακοινωθεί και η ημερομηνία διεξαγωγής του πρακτικού μέρους που θα γίνει στα εργαστήρια της Σιβιτανιδείου Σχολής στην Καλλιθέα.