ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ: Χρήση γεωθερμίας σε σύγχρονο εμπορικό κτίριο

Το πρώτο «πράσινο» Super Market της Ελλάδας εγκαινιάστηκε πρόσφατα από την ΑΒ Βασιλόπουλος και φυσικά εκτός των άλλων οικολογικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του, επιλέχθηκε η χρήση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας Climaveneta που προμήθευσε η Δέλτα Τεχνική ΑΕ για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του κτιρίου.
delta-2Επιλογή της γεωθερμίας
Η λύση της γεωθερμίας επιλέχθηκε με βάση τα ακόλουθα πλεονεκτήματά της :
• Υψηλός βαθμός απόδοσης σε σχέση με τα κλασικά συστήματα θέρμανσης -κλιματισμού  π.χ. λέβητα – αερόψυκτου ψύκτη ή αντλίας θερμότητας και άρα  με την πλέον οικονομική και οικολογική λειτουργία (βαθμός απόδοσης σε ψύξη ΕΕR=5,5 και βαθμός απόδοσης σε θέρμανση COP=4,1), ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες.
• Eξαιρετικά χαμηλό λειτουργικό κόστος 40-50 % σε σχέση με ένα συμβατικό σύστημα.
Άλλα προτερήματα της γεωθερμικής εγκατάστασης είναι:
• Παροχή ψύξης και θέρμανσης από το ίδιο σύστημα.
• Πλήρη απεξάρτηση από το πετρέλαιο.
• Απόλυτη άνεση του προσωπικού και πελατών που χρησιμοποιούν το κτίριο.
• Μεγάλη διάρκεια ζωής.
• Γρήγορα αποσβέσιμο αρχικό κόστος εγκατάστασης.
• Αξιόπιστη, δοκιμασμένη και απλή τεχνολογία.
• Ευελιξία διάταξης μηχανημάτων, διέλευσης δικτύων και ευχερής συντήρηση.
Σχεδίαση γεωθερμικού εναλλάκτη
Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, επιλέχθηκε η λύση του οριζόντιου γεωθερμικού εναλλάκτη λόγω της μορφολογίας του εδάφους με καθαρά τεχνοοικονομικά κριτήρια. Η ανάπτυξη του εναλλάκτη έγινε σε δύο στρώσεις με την απόσταση των δύο στρώσεων να είναι 60 εκατοστά κατά βάθος.
Το ολικό βάθος εκσκαφής είναι 2,4 m, η δε έκταση της εκσκαφής είναι περίπου 2.000 m2 εκ των οποίων τα 700 m2 βρίσκονται κάτω από το κτίριο του καταστήματος και τα υπόλοιπα στον περιβάλλοντα χώρο.
Ο παραπάνω εναλλάκτης έχει δυνατότητα συναλλαγής θερμικού ή ψυκτικού φορτίου περίπου 95kW.
Περιγραφή του εγκαταστημένου εξοπλισμού
Οι χώροι του κτιρίου θερμαίνονται και ψύχονται μέσω της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας, συναλλάζοντας θερμότητα ανάμεσα στους χώρους του κτιρίου και στη γη.
delta-1Η «καρδιά» του συστήματος είναι η γεωθερμική αντλία θερμότητας τύπου NECS WN 0302/S του κορυφαίου ευρωπαϊκού εργοστασίου Clima-veneta.
Έχει ενσωματωμένα εργοστασιακά ψυχροστάσια με αντλίες νερού για την πλευρά της κατανάλωσης αλλά και για την πλευρά του γεωθερμικού εναλλάκτη.
Επιπλέον η αντλία κυκλοφορίας νερού του γεωθερμικού εναλλάκτη ελέγχεται από inverter για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας κατά την καλοκαιρινή λειτουργία.
Η ικανότητα του μηχανήματος είναι 101kW (θερμική απόδοση) και 93kW (ψυκτική απόδοση).
Η εσωτερική εγκατάσταση κλιματισμού του κτιρίου απαρτίζεται από τοπικές κλιματιστικές μονάδες νερού (Fan Coils) και κεντρικές κλιματιστικές μονάδες με αεραγωγούς.