Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ – DELPHIS: Συστήματα ανάκτησης θερμότητας στις μονάδες κλιματισμού LENNOX

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονα η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας με άμεσο στόχο την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κατανάλωσης φυσικών πόρων αλλά και την μείωση του κόστους λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού.
Η ανάκτηση θερμότητας μπορεί να γίνει είτε σε μονάδες αέρα-αέρα , νερού-αέρα είτε σε μονάδες αέρα-νερού και αφορά την ανάκτηση της απορριπτόμενης προς το περιβάλλον ενέργειας από την μονάδα κλιματισμού με σκοπό είτε τον προκλιματισμό του νωπού αέρα που προσάγεται στον χώρο (π.χ. θέατρα, χώρους συγκέντρωσης κτλ) είτε την δωρεάν παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ).
Η εταιρία κλιματισμού Δ .Δασκ
delphis-1-baltic-psygeia1αλόπουλος- Delphis, αντιπροσωπεύει τον οίκο Lennox ο οποίος , εδώ και αρκετά χρόνια, προσφέρει και ταυτόχρονα εξελίσσει συστήματα ανάκτησης θερμότητας στις μονάδες κλιματισμού που κατασκευάζει.
Μονάδες Αέρα-Αέρα ή Νερού
-Αέρα του οίκου Lennox:
Στις μονάδες αέρα-αέρα τύπου Rooftop από τα 25 έως τα 235kW (σειρές Baltic και Flexy) υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας με την χρήση εναλλακτών αέρα-αέρα υψηλής απόδοσης. Έτσι η θερμότητα του απορριπτόμενου αέρα μεταφέρεται σε μεγάλο ποσοστό στον νωπό αέρα που θα κλιματιστεί εξοικονομώντας ενέργεια. Στην περίπτωση π.χ. που τον χειμώνα στην λειτουργία θέρμανσης υπάρχει ανάγκη για παροχή νωπού αέρα στον χώρο, αυτός προθερμαίνεται δωρεάν μέσω του απορριπτόμενου ζεστού αέρα από τον χώρο.
Σε εμπορικές εφαρμογές π.χ. Super Market κτλ, η σειρά Baltic διαθέτει σύστημα ανάκτησης θερμότητας από την απορριπτόμενη θερμότητα των ψυγείων παρέχοντας έτσι δωρεάν θέρμανση κατά την διάρκεια του χειμώνα.
Ο οίκος Lennox επίσης προσφέρει και την δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας μέσω του θερμοδυναμικού κύκλου, σε εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή ποσότητα νωπού αέρα (π.χ. θέατρα, cinema, κτλ) με τις μονάδες Rooftop σειρά
delphis-2-neosys-recovery Flexy FX.
Η ανάκτηση θερμότητας στις μονάδες Flexy FX γίνεται μέσω απόρριψης θερμότητας από τον κλιματιζόμενο χώρο στον συμπυκνωτή της μονάδος προσφέροντας έτσι σημαντικά υψηλό βαθμό απόδοσης στην μονάδα και κατά συνέπεια χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.
Στις μονάδες Νερού-Αέρα τύπου ΚΚΜ η σειρά Cleanair διαθέτει συστήματα ανάκτησης θερμότητας (πλακοειδής εναλλάκτης, εναλλάκτης Rotary Wheel,RA coils κ.τ.λ) υψηλού βαθμού απόδοσης προσφέροντας έτσι σημαντικά ενεργειακά οφέλη.
Μονάδες Αέρα –Νερού του οίκου Lennox:
Στις μονάδες αέρα-νερού σειρά Ecoclean (20 εώς 200kW) και σειρά Neosys (200 εώς 1000kW) υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης υψηλής θερμοκρασίας με την χρήση πλακοειδούς εναλλάκτη φρέον-νερού από τον οποίο διέρχεται το υπέρθερμου φρέον μέτα την φάση της συμπίεσης και ζεσταίνει το νερό.
Βλάσιος Ζαχαρής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., μηχανικός πωλήσεων ΗVAC, Δ. Δασκαλόπουλος Α.Ε.