ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΑΕ: Μετρητές ζεστού και κρύου νερού

Στις εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού νερού, χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι μετρητών παροχής, ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης, την μέγιστη διερχόμενη παροχή, την ονομαστική διάμετρο της σωλήνωσης και τις ανάγκες αναμετάδοσης της μέτρησης.
Οι βασικοί τύποι υδρομέτρων που εμπορεύεται η εταιρεία Χρυσαφίδης Α.Ε., είναι:
• Κλασικά ταχυμετρικά υδρόμετρα Maddalena απλής ριπής ½” έως 1” και πολλαπλής ριπής ½” έως 2”, κλάσης πίεσης PN16.
Χρησιμοποιούνται κυρίως για την μέτρηση σχετικά μικρών καταναλώσεων σε κατοικίες και κτίρια γενικής χρήσης.
• Υδρόμετρα τουρμπίνας τύπου «Woltmann», σε διαστάσεις από DN50 έως DN300, κλάσης πίεσης PN10, PN16 και PN25.
Χρησιμοποιούνται για την μέτρηση μεγαλύτερων καταναλώσεων στην τροφοδοσία κτιρίων, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σε κλάδους δικτύων των επιχειρήσεων ύδρευσης.
• Ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα Arkon, ρεύματος MagX2 και μπαταρίας MagB1, σε διαστάσεις από DN25 έως DN600, σε κλάσεις πίεσης από PN10 έως και PN40.
Χρησιμοποιούνται κυρίως από τις εταιρίες ύδρευσης, σε μεγάλα κτίρια με κεντρικό σύστημα ελέγχου των καταναλώσεων και σε βιομηχανικές εφαρμογές.
Τα τελευταία χρόνια, ζητείται όλο και περισσότερο η ψηφιακή μετάδοση των μετρήσεων σε κεντρικά σημεία ελέγχου και επεξεργασίας τους.
Στα ταχυμετρικά υδρόμετρα και στα τύπου «Woltmann», είναι δυνατόν να ενσωματωθεί έξοδος παλμών.
Τα ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα είναι «modular», απαρτίζονται δηλαδή από μία βασική μονάδα στην οποία μπορούν να ενσωματωθούν, κατ’ επιλογήν και με την προσθήκη αντίστοιχων πλακετών, οι επιθυμητές πρόσθετες δυνατότητες, χωρίς να είναι αναγκαίο να προμηθευτεί κάποιος ένα ακριβότερο παροχόμετρο που διαθέτει άχρηστες για την εφαρμογή του δυνατότητες.
Οι δυνατότητες των Arkon MagX2 περιλαμβάνουν:
– Μονάδα ένδειξης/αναμετάδοσης, ενσωματωμένη στον αισθητήρα ή εγκαθιστώμενη σε απόσταση από τον αισθητήρα, που τοποθετείται στην σωλήνωση.
– Έξοδο σήματος 4-20mA ή/και παλμών.
– Πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus RTU.
– Επικοινωνία RS232, USB, RS485, bluetooth, TCP/IP, GPRS, GSM-SMS, Wi-Fi.
– Για τα MagX2 που είναι εξοπλισμένα με δυνατότητα bluetooth, TCP/IP ή Wi-Fi, διατίθεται Android app για άμεση επικοινωνία με κινητά τηλέφωνα Android.

www.chryssafidis.com