Ζάκυνθος

Φιλικών 133, Ζάκυνθος 29100, Ελλάς

Ιωάννης   Καραμαλίκης Εμπόριο, Εγκαταστάσεις, Συντηρήσεις Κλιματισμού, Θέρμανση Φιλικών    133 29100    Ζάκυνθος     Ζάκυνθος Τηλέφωνα:   2650 489 11  //  6945 546 864 e-mail: gianniskaramalikis@gmail.com

Τραγάκι, Αρκαδίων 29100, Ελλάς

Παναγιώτης   Μουζάκης Ύδραυλικές Εργασίες, Θέρμανση Τραγάκι 29100    Ζάκυνθος   Ζάκυνθος Τηλέφωνα:    2650 620 68  //    6977 271 064

Βανάτον, Αρκάδι 29100, Ελλάδα

Άγγελος   Μουσουράς Συντηρητής  Καυστήρων, Ύδρευση,  Θέρμανση, Βανάτες - Αρκάδι 29100   Ζάκυνθος   Ζάκυνθος Τηλέφωνα:    26950-65 142   //   6972 169 359

Βανάτον, Αρκάδι 29100, Ελλάδα

Άγγελος  Μουσουράς Ύδρευση, Θέρμανση, Συντηρητής  Καυστήρων Βανάτες - Αρκάδι 29100   Ζάκυνθος    Ζάκυνθος Τηλέφωνα:    26950-65  142  //   6972 169 359

Στραβοπόδη 34, Ζάκυνθος 29100, Ελλάς

Nικόλαος  Γεωργιτσόπουλος Ύδρευση, Θέρμανση, Αποχέτευση, Εμπόριο Στραβοπόδη 34 29100   Ζάκυνθος   Ζάκυνθος Τηλέφωνο:      26950-28 402