Γενκή νομοθεσία

Oριστικοποιήθηκαν οι ρυθμίσεις για την αυτονομία από την κεντρική θέρμανση

• Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 25 Σεπτεμβρίου • Συμμετέχουν στην ετήσια συντήρηση του καυστήρα όσα διαμερίσματα αυτονομήθηκαν Νέες διατάξεις αναφορικά με τη δυνατότητα αποσύνδεσης διαμερισμάτων από την κεντρική θέρμανση των πολυκατοικιών και την αυτόνομη…

Η Ευρωπαϊκή πιστοποίηση ENplus για τα πέλλετ

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη στροφή του καταναλωτικού κοινού στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων με σκοπό τη θέρμανση. Μεγάλο μέρος αυτών των καυσίμων ανήκει στην κατηγορία της βιομάζας ενώ κυρίως διαδεδομένη είναι η χρήση πέλλετ (συσσωματώματα ή σύμπηκτα). Τα τελευταία χρησιμοποιούνται ως κύρια πηγή…

Προσοχή στην απομίμηση του σήματος CE!

Έχει παρατηρηθεί παράνομη διάθεση προϊόντων εισαγωγής από Κίνα που δεν πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα γίνεται παραχάραξη του σήματος συμμόρφωσης προς τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες με τον τρόπο που φαίνεται παρακάτωω. Προσέξτε τη διαφορά στην απόσταση των δύο γραμμάτων, C και E, στο γνήσιο…

• Νέος τεχνικός κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου

Δημοσιεύθυηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ΦΕΚ 976 Β΄/28.03.2012 ο "τεχνικός κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ για χορήγηση προσωρινής σύνταξης

Ολόκληρη η εγκύκλιος που εκδόθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2011, εδώ

Υπουργική Απόφαση 31856: Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου σε κτίρια (πλην βιομηχανιών – βιοτεχνιών)

Υπουργική Απόφαση 31856: Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου σε κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών)

Ο νόμος για την απλοποίηση αδειοδότησης

Ο νόμος για την απλοποίηση αδειοδότησης