Νομοθεσία

Oριστικοποιήθηκαν οι ρυθμίσεις για την αυτονομία από την κεντρική θέρμανση

• Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 25 Σεπτεμβρίου • Συμμετέχουν στην ετήσια συντήρηση του καυστήρα όσα διαμερίσματα αυτονομήθηκαν Νέες διατάξεις αναφορικά με τη δυνατότητα αποσύνδεσης διαμερισμάτων από την κεντρική θέρμανση των πολυκατοικιών και την αυτόνομη…

Η Ευρωπαϊκή πιστοποίηση ENplus για τα πέλλετ

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη στροφή του καταναλωτικού κοινού στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων με σκοπό τη θέρμανση. Μεγάλο μέρος αυτών των καυσίμων ανήκει στην κατηγορία της βιομάζας ενώ κυρίως διαδεδομένη είναι η χρήση πέλλετ (συσσωματώματα ή σύμπηκτα). Τα τελευταία χρησιμοποιούνται ως κύρια πηγή…

Προσοχή στην απομίμηση του σήματος CE!

Έχει παρατηρηθεί παράνομη διάθεση προϊόντων εισαγωγής από Κίνα που δεν πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα γίνεται παραχάραξη του σήματος συμμόρφωσης προς τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες με τον τρόπο που φαίνεται παρακάτωω. Προσέξτε τη διαφορά στην απόσταση των δύο γραμμάτων, C και E, στο γνήσιο…

ΠΔ 114 (ΦΕΚ Α -199/17.10.2012

ΠΔ 114: Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης,επισκευής και επιτήρησης των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων

• Νέος τεχνικός κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου

Δημοσιεύθυηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ΦΕΚ 976 Β΄/28.03.2012 ο "τεχνικός κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

Λειτουργία σταθερών εστιών καύσης

Υπουργική απόφαση  189533: " Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού". ΦΕΚ Β¨ 2654/9/11/2011

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ για χορήγηση προσωρινής σύνταξης

Ολόκληρη η εγκύκλιος που εκδόθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2011, εδώ

Προεδρικό Διάταγμα 362/2001:

Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων συσκευών).έκδοσης επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες.
1 2