«Από την θεωρία στην πράξη»

2. Υδραυλικές εγκαταστάσεις

2.1. Γενικά Ένα από τα βασικότερα αιτήματα, αν όχι το βασικότερο, ενός κτιρίου, είναι η άρτια συγκρότηση της υδραυλικής του εγκατάστασης. Με τον παραπάνω όρο, εννοούμε τη σωστή εγκατάσταση και απρόσκοπτη λειτουργία στο σύνολο των συσκευών, μηχανημάτων και σωληνωτών δικτύων, που σκοπό έχουν:…

1. Γενική υδραυλική

1.1. Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο θα πούμε λίγα λόγια, χωρίς να εμβαθύνουμε στο θεωρητικό και υπολογιστικό μέρος της υδρομηχανικής, που κυρίως αφορά τους μηχανολόγους μελετητές, οι οποίοι μπορούν να ανατρέξουν στα διάφορα ειδικά επιστημονικά συγγράμματα ή τα σχολικά τους βιβλία. Η γενική υδραυλική,…