H Xylem επιλέχθηκε για την ανάπτυξη του μεγαλύτερου υπόγειου εργοστασίου ανακύκλωσης λυμάτων στην Κίνα

Από τις 600 μεγάλες πόλεις της Κίνας, περίπου οι μισές υποφέρουν από έντονη έλλειψη νερού. Το Πεκίνο, είναι μία από αυτές και μάλιστα μία από τις πρώτες σε αυτή τη λίστα όντας μία μεγάλη και πυκνοκατοικημένη περιοχή με συνεχή αύξηση πληθυσμού. Μία από τις ενδεδειγμένες λύσεις για την Κινεζική πρωτεύουσα, …

BAMAR BIOLOGICAL TREATMENT: Πλήρης σειρά συστημάτων compact

Για οικιακά λύματα, η εταιρεία Bamar Biological Treatment προσφέρει μια πλήρη σειρά συστημάτων compact για μικρούς βιολογικούς καθαρισμούς. Όλα τα συστήματα παραδίδονται έτοιμα, προ-συναρμολογημένα και διαθέτουν τον αναγκαίο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Τα συστήματα είναι κατασκευασμένα από χυτό γραμμικό πολυαιθυλένιο με εν θερμώ περιστροφή, υλικό που χαρακτηρίζεται από την υψηλή του αντοχή …

SHIELCO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ: Συμπαγείς (Compact) βιολογικοί καθαρισμοί

Η εκτεταμένη και προοδευτικά αυξανόμενη αστική ανάπτυξη εκτός των ορίων των πόλεων όπως και η απαίτηση προστασίας του περιβάλλοντος βάση της κείμενης νομοθεσίας, έχει δημιουργήσει την ανάγκη εφαρμογής τεχνολογιών κατεργασίας των αστικών λυμάτων. Οι compact μανάδες βιολογικού καθαρισμού είναι μια αξιόπιστη τεχνολογία που δίνει λύση στο πρόβλημα αποχέτευσης των λυμάτων, …

ECOTECH E.Π.Ε.: Σύστημα Βιολογικού Αντιδραστήρα Μεμβράνης

Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων για την ασφαλή διάθεσή τους στο περιβάλλον, είναι βασική ανάγκη των σύγχρονων κοινωνιών. Μάλιστα, στις νεώτερες νομοθετικές διατάξεις προβλέπεται η επαναχρησιμοποίησή τους. Η επαναχρησιμοποίηση (ανακύκλωση) των επεξεργασμένων αποβλήτων απαιτεί υψηλούς βαθμούς καθαρισμού, έτσι ώστε να προστατεύονται όλοι οι υδάτινοι αποδέκτες στα πλαίσια μιας αειφόρου προστασίας …

CARAMONDANI: Σύστημα βιολογικού καθαρισμού διακοπτόμενου αερισμού (SBR) GRAF KLARO EASY

Το σύστημα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων GRAF SBR βασίζεται στην τεχνολογία SBR (Sequencing Batch Reactor). Το σύστημα αποτελείται από δυο θαλάμους. Στο πρώτο θάλαμο γίνεται ο μηχανικός διαχωρισμός των στερεών και στο δεύτερο θάλαμο, τον αντιδραστήρα, ο αερισμός και η καθίζηση. Στο τυποποιημένο σύστημα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Klaro Easy, διακρίνονται 4 …

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΕΡΒΟΣ: «Μικροί» βιολογικοί καθαρισμοί οικιακών λυμάτων

Ο «οικιακός βιολογικός καθαρισμός» εμφανίστηκε στην αρχή της νέας χιλιετίας, όταν έγινε επιτακτική η ανάγκη για «πράσινες» μεθόδους επεξεργασίας λυμάτων και, σε αντίθεση με τους σηπτικούς βόθρους, εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των ρύπων στο έδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα. Επιπλέον, η κατάργηση της εκκένωσης του βόθρου …

Βιολογικοί καθαρισμοί οικιακών λυμάτων

Του Aλέξανδρου Σπυρ. Χονδρογιάννη, Μηχανολόγου – συγγραφέα Όλοι γνωρίζουμε πως το νερό σημαίνει ζωή, ανάπτυξη και πρόοδο. Όμως, δυστυχώς, τα αποθέματα νερού στη γη είναι περιορισμένα και η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων καθαρού νερού για δευτερεύουσες χρήσεις (π.χ. πότισμα) μεγιστοποιούν το πρόβλημα. Εκτιμήσεις του Ο.Η.Ε αναφέρουν πως σε 15 χρόνια, πάνω …

Μονάδες FAST της Biomicrobics Ltd

Η διεργασία FAST (διεργασία σταθερά προσκολλημένης και ενεργής βιομάζας) είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή τεχνολογία, η οποία συντελείται μέσα σε ένα αντιδραστήρα αερισμού, όπου υπάρχει ταυτόχρονα ένα μέσο για προσκόλληση της βιομάζας. Ο συνδυασμός ενεργής και προσκολλημένης βιομάζας, παρέχει  αφενός τη σταθερότητα που απαντάται σε συστήματα πλήρως εμβαπτιζόμενης προσκολλημένης βιομάζας, αφετέρου …

Κριτήρια επιλογής μιας μονάδας βιολογικού καθαρισμού

Σήμερα, το επίπεδο ρύπανσης των υδάτινων πόρων, από τα απόβλητα σε περιοχές με πυκνό πληθυσμό φτάνει σε κρίσιμο βαθμό. Η ρύπανση των υδάτινων πόρων, από τα απόβλητα οδηγεί στη δηλητηρίαση υδροφόρων οριζόντων. Αυτό το πρόβλημα απασχολεί λιγότερο τις περιοχές με κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο. Όμως σε κατοικημένες περιοχές, στις οποίες δεν …

SHIELCO: Συμπαγείς (Compact) βιολογικοί καθαρισμοί

Η εκτεταμένη και προοδευτικά  αυξανόμενη αστική ανάπτυξη εκτός των ορίων των πόλεων και η απαίτηση προστασίας του περιβάλλοντος βάση της κείμενης νομοθεσίας έχει δημιουργήσει την ανάγκη εφαρμογής τεχνολογιών κατεργασίας των αστικών λυμάτων. Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού είναι μια αξιόπιστη τεχνολογία που δίνει λύση στο πρόβλημα αποχέτευσης των λυμάτων, προσφέρει …