κλιματισμού &ΖΝΧ

Οι «έξυπνες» τεχνολογίες προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση στους λογαριασμούς

Αλέξανδρος Ρούτζιος Θερμοϋδραυλικός - Hydroplast Ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας κατακλύζεται πια από καθημερινές τριβές και συζητήσεις για το μείζον θέμα της ενέργειας και, καλώς ή κακώς, ο Kλάδος μας επηρεάζεται άμεσα από τις υπέρογκες χρεώσεις του κόστους της ενέργειας, είτε θετικά…