Αντλίες θερμότητας

Πολλές φορές έχω γράψει για τις αντλίες θερμότητας.Πάντα έχω υποστηρίξει ότι η αντλία θερμότητας είναι η πιο οικονομική λύση και αυτό επειδή δεν μετατρέπει απλά μια μορφή ενέργειας σε άλλη.Ένας λέβητας έχει ένα θάλαμο μέσα στον οποίο καίγεται κάποιο καύσιμο. Τι θα πει καύση; Θα πει ότι μια μορφή ενέργειας, …