Αρχική » Προϊόντα που Παρουσιάσαμε » Ύδρευσης - Αποχέτευσης » Caramondani Hellas: Σύστημα διαχείρισης βρόχινων υδάτων Graf

Caramondani Hellas: Σύστημα διαχείρισης βρόχινων υδάτων Graf

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βρόχινων υδάτων Graf προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους αποστράγγισης υδάτων.
Συμβάλει στη πρόληψη των πλημμυρών ελαχιστοποιώντας τα υδραυλικά φορτία στο αποχετευτικό σύστημα κατά τη διάρκεια καταιγίδων και παράλληλα προωθεί την αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων.
Το σύστημα διαχείρισης βρόχινων υδάτων Graf μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεξαμενή για την αποθήκευση των βρόχινων νερών, για την αποστράγγιση τους στο υπέδαφος συμβάλλοντας στην αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα, ως δεξαμενή υστέρησης πριν τα βρόχινα νερά καταλήξουν στο τελικό αποδέκτη ή ως συνδυασμό των παραπάνω.


Το σύστημα απαρτίζεται από μια μεγάλη ποικιλία υλικών ικανά να καλύψουν κάθε τεχνική απαίτηση.
Οι μονάδες του συστήματος μπορεί να είναι σχήματος τούνελ ή μπλοκ, για ελαφριά ή βαριά καταπόνηση, με δυνατότητα ή όχι επιθεώρησης και με ολοκληρωμένο σύστημα φρεατίων ελέγχου και διασύνδεσης.

Περισσότερες πληροφορίες: www.caramondani.gr