Αρχική » Αφιερώματα » Καυστήρες » CALORIA: Καυστήρες RIELLΟ για όλες τις απαιτήσεις

CALORIA: Καυστήρες RIELLΟ για όλες τις απαιτήσεις

caloria

caloriaΈνα σύστημα κεντρικής θέρμανσης αποτελείται από ένα σύνολο συσκευών και οργάνων για να καλύψουν τις ανάγκες του θερμικού φορτίου ενός κτιρίου, συγκρότημα κτιρίων ή πολυκατοικίας. Οι συσκευές αυτές όπως ο λέβητας, ο καυστήρας, ο κυκλοφορητής και τα θερμαντικά σώματα δεν αρκεί μόνο να θερμαίνουν αλλά να λειτουργούν οικονομικά, με ασφάλεια και με σεβασμό στο περιβάλλον. Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθούμε με τους τύπους των καυστήρων που κατά κύριο λόγο εγκαθίστανται σε κεντρικές θερμάνσεις.
Ο καυστήρας είναι μια συσκευή προσαρμοσμένη στο λέβητα και στην οποία επιτυγχάνεται η ανάμειξη του καυσίμου (π.χ. πετρέλαιο-αέριο) με το οξυγόνο έτσι ώστε να πραγματοποιούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την δημιουργία καύσης.
Τους καυστήρες μπορούμε να τους κατηγοριοποιήσουμε ανάλογα με α)το καύσιμο, β)τη λειτουργία, γ)την κλάση εκπομπών και δ) την εφαρμογή.
α) Ανάλογα με το καύσιμο διακρίνονται σε καυστήρες ελαφρού πετρελαίου – με δυνατότητα καύσης biodiesel – και αερίου (φυσικού αερίου-υγραερίου-βιοαερίου). Οι καυστήρες του οίκου RIELLO είναι κατάλληλοι για την καύση βιοκαυσίμων όπως το biodiesel και το βιοαέριο. Τα βιοκαύσιμα προέρχονται από οργανικά προϊόντα και θεωρούνται ανανεώσιμα καύσιμα διότι έχουν το χαρακτηριστικό των χαμηλότερων εκπομπών CO2 στο συνολικό κύκλο ζωής τους σε σχέση με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα (π.χ. πετρέλαιο και φυσικό αέριο).
β) Ανάλογα με την λειτουργία διακρίνονται σε καυστήρες μονοβάθμιους, διβάθμιους, πολυβάθμιους και αναλογικούς. Οι αναλογικοί καυστήρες μπορούν να λειτουργήσουν ως διβάθμιοι προοδευτικής λειτουργίας ενώ με την χρήση ελεγκτή ισχύος και αισθητηρίου θερμοκρασίας είναι δυνατόν να λειτουργήσουν αναλογικά σε σχέση κάθε φορά με την ζήτηση του θερμικού φορτίου επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων.
γ) Ανάλογα με τις εκπομπές τους, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες ΕΝ 267 και ΕΝ 676, οι καυστήρες ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες class 1, class 2 και class 3. Η class 3 αντιστοιχεί στους καυστήρες BLU (χαμηλών εκπομπών Low NOx). Ο οίκος RIELLO έχοντας σαν γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος έχει αναπτύξει πλήρη γκάμα μοντέλων που να πληρούν τις προδιαγραφές χαμηλών εκπομπών τόσο σε κάθε καύσιμο όσο και σε κάθε ισχύ.
caloriasxima
δ) Τέλος, ανάλογα με την εφαρμογή διακρίνονται σε καυστήρες οικιακής, επαγγελματικής και βιομηχανικής χρήσης. Για οποιαδήποτε εφαρμογή ο οίκος RIELLO έχει αναπτύξει μοντέλα που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις οποιοσδήποτε εφαρμογής.
Ο οικιακός τομέας στην Ελλάδα το 2007 κατανάλωσε το 24% από την συνολική τελική κατανάλωση είτε σε μορφή θερμικής είτε σε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας [1]. Από αυτό το ποσοστό οι ανάγκες για θέρμανση των κατοικιών απορρόφησαν το 70% [2].
Από τα παραπάνω ποσοστά είναι φανερό το πόσο σημαντικό ποσοστό κατέχει η κατανάλωση ενέργειας για τις ανάγκες θέρμανσης.
Η εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο εξασφαλίζεται συνδυαστικά με παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν με τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου, την χρήση ενεργειακά αποδοτικών δομικών στοιχείων και συστημάτων και με την εγκατάσταση υψηλής αποδοτικότητας ενεργειακών συστημάτων. Οι καυστήρες του οίκου RIELLO διαθέτουν τεχνολογία που προσφέρει την δυνατότητα υψηλού βαθμού απόδοσης καύσης και σημαντική μείωση ρύπανσης της ατμόσφαιρας με ρύπους έως και 50%. Η λειτουργία των συστημάτων καύσης για τις ανάγκες θέρμανσης του οικιακού τομέα συμβάλλει κατά 40% στις εκπομπές που ρυπαίνουν το περιβάλλον [3] και αποτελούν ένα σημαντικό ρυπογόνο παράγοντα της ατμόσφαιρας.
Ο οίκος RIELLO έχει να επιδείξει τεχνολογίες συστημάτων καύσης με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας διατηρώντας την παράδοση στην ευκολία στην ρύθμιση και την συντήρηση παρέχοντας ένα προϊόν αξιόπιστο και συνώνυμο της ποιότητας. 
Αναφορές:
1.http://www.iea.org/stats/countryresults.
asp?COUNTRY_CODE=GR&Submit=Submit (25/01/2010)
2.www.ypan.gr/docs/PARARTIMA%20I%20
(080509).doc  (σελ. 5, 25/01/2010)
3.http://www.greenpeace.org/greece/press/118517/buildings (25/01/2010)

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Καυστήρες