ΜΑΝΤΟΥΡΕΚΑ ΧΡ. ΑΦΟΙ ΕΠΕ

Επωνυμία: ΜΑΝΤΟΥΡΕΚΑ ΧΡ. ΑΦΟΙ ΕΠΕ
Περιγραφή της επιχείρησης:

Εισαγωγική-εμπορική εταιρεία ειδών θέρμανσης και υδραυλικών ειδών.

Διεύθυνση: Λέλας Καραγιάννη 1
Πόλη/Δήμος: Νέο Ηράκλειο
Νομός: Αττική
Τηλέφωνο: 210-282 74 53
Τ.Κ: 14122