ΜΙΜΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Επωνυμία: ΜΙΜΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Περιγραφή της επιχείρησης:

Εταιρεία με πολύχρονη πείρα στην κατασκευή ατομικών μονάδων και λεβητων κεντρικής-ατομικής θέρμανσης,(πετρελαίου και αερίου) ηλιακών συστημάτων και μποιλερ.

Διεύθυνση: Μιλτιάδου 4
Πόλη/Δήμος: Εχέδωρος
Νομός: Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-751 359
Τ.Κ: 57009