ΦΑΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΦΑΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

Τεχνικές εργασίες ηλεκτρικών εργαλείων

2ο χιλιόμετρο. λεωφόρου Παιανίας- Μαρκόπουλου
Παιανία
Αττική
210- 664 57 22
19002