ΦΑΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

Επωνυμία: ΦΑΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
Περιγραφή της επιχείρησης:

Τεχνικές εργασίες ηλεκτρικών εργαλείων

Διεύθυνση: 2ο χιλιόμετρο. λεωφόρου Παιανίας- Μαρκόπουλου
Πόλη/Δήμος: Παιανία
Νομός: Αττική
Τηλέφωνο: 210- 664 57 22
Τ.Κ: 19002