Ν. & Κ. ΔΡΟΣΟΣ ΟΕ

Περιγραφή της επιχείρησης

Η εταιρεία Ν. & Κ. ΔΡΟΣΟΣ ΟΕ εξειδικεύεται στην επεξεργασία νερού και επεξεργασία λυμάτων από το 1988. Προμηθεύει εξοπλισμό σε υδραυλικούς, τεχνικές εταιρείες, στη βιομηχανία, σε ξενοδοχειακές μονάδες και Δημοτικές επιχειρήσης ύδρευσης αποχέτευσης, παρέχοντας και ολοκληρωμένες λύσεις \"με το κλειδί στο χέρι\" . Οικιακές συσκευές Φίλτρα νερού, αποσκληρυντές, αντίστροφες οσμώσεις, απολύμανση νερού με UV, compact βιολογικοί 4 - 100 άτομα. Βιομηχανικός εξοπλισμός Φίλτρα άμμου & ενεργού άνθρακα, απολύμανση νερού και λυμάτων με UV και ΟΖΟΝ, αλεστές λυμάτων προστασίας αντλιοστασίων, φυγοκεντρικοί διαχωριστές, μονάδες αφυδάτωσης λάσπης, εσχάρες, αντλίες εμβολοφόρες, αναδευτήρες, βιόδισκοι, D.A.F., εξοπλισμός βιολογικών καθαρισμών, Compact βιολογικοί καθαρισμοί 50-500 άτομα.  

Διεύθυνση
Ελ. Βενιζέλου 25
Πόλη/Δήμος
Γαλάτσι
Νομός
Αττική
Τηλέφωνο
Τ.Κ
11147
Ιστοσελίδα