Αρχική » Περιεχόμενα » Υποβοήθηση θέρμανσης με ηλιακή ενέργεια » ARISTON SOLAR (TATA HELLAS): Αξιόπιστο σύστημα υποστήριξης ενδοδαπέδιας θέρμανσης

ARISTON SOLAR (TATA HELLAS): Αξιόπιστο σύστημα υποστήριξης ενδοδαπέδιας θέρμανσης

tata 1.jpg

Στην Ελλάδα η ηλιακή θέρμανση καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σε ΖΝΧ για όλες τις περιοχές ενώ η μέση ετήσια ηλιακή ενέργεια στην Αθήνα είναι 1600 kwh/M2.
Μία ηλιακή εγκατάσταση επιτρέπει εξοικονόμηση 70% στην ενέργεια για το ΖΝΧ και μέχρι 30% της συνολικής ζήτησης για θέρμανση και ΖΝΧ.
Η τεχνολογία του εξοπλισμού των ηλιακών είναι αξιόπιστη και πολύ αποδοτική  σε συνδυασμό με τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας.
1. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της ηλιοθερμικής εγκατάστασης
Ο  βαθμός απόδοσης της ηλιοθερμικής εγκατάστασης εξαρτάται από τον τύπο της εγκατάστασης. Καλύτερη απόδοση έχουν οι εγκαταστάσεις με χαμηλή θερμοκρασία προσαγωγής νερού και οι κατοικίες με καλή μόνωση.
Ο υπολογισμός της ηλιοθερμικής εγκατάστασης συνίσταται στην εξισορρόπηση της θερμικής κάλυψης το χειμώνα (που απαιτεί μεγάλες συλλεκτικές επιφάνειες και μπόιλερ) με την ζήτηση του ΖΝΧ το καλοκαίρι . Επιλέγουμε μία τιμή «συμβιβασμού» για τους συλλέκτες για να έχουμε από την μία μεριά την επιθυμητή κάλυψη στη θέρμανση και από την άλλη να αποφύγουμε τις υψηλές θερμοκρασίες στην καλοκαιρινή περίοδο λόγω υπέρβασης της συλλεκτικής επιφάνειας.
Η εγκατάσταση των συλλεκτών πρέπει να γίνεται με ακρίβεια ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Η απόσταση μεταξύ των συλλεκτών εξαρτάται από την κλιματική ζώνη,  τη γωνία κλίσης και το ύψος του συλλέκτη.
2. Εγκατάσταση συνδυασμένου μπόιλερ  με ηλιακούς συλλέκτες και μεικτό λέβητα Αriston
2.1 Περιγραφή συστήματος

Στην εγκατάσταση η θέρμανση παράγεται  με λέβητα αερίου της Αriston και  υποστηρίζεται με ηλιακή ενέργεια. Το μπόιλερ Kοmbi παράγει το ζεστό νερό θέρμανσης και χρήσης. Η εφαρμογή αυτή αφορά την ενδοδαπέδια θέρμανση και περιλαμβάνει:
• Μεικτό λέβητα Αriston.
• Βoiler Kοmbi (Συνδυασμένο).
• Αισθητήρα ΖΝΧ.
• Αισθητήρα συλλέκτη.
• Αισθητήρα δοχείου αποθήκης.
• Πλακέτα ελέγχου clip-in z εντός του λέβητα.
• Σετ κυκλοφορητή.
• Ηλιακούς  συλλέκτες.
• Δοχείο διαστολής  για το κύκλωμα ηλιακού.
• Tρίοδη μηχανοκίνητη βαλβίδα.
• Κύκλωμα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
tata 1.jpg
2.2  Περιγραφή λειτουργίας
H διαχείριση του συστήματος γίνεται από τον λέβητα Αriston. Το σύστημα έτσι γίνεται πιο οικονομικό και εύκολο στην εγκατάσταση. Μόλις η θερμοκρασία του νερού στο ZNX πέσει κάτω  από τη προρυθμισμένη τιμή, τότε ο λέβητας εκκινεί τον κυκλοφορητή του ηλιακού.
Επίσης μόλις η θερμοκρασία στον αισθητήρα αποθήκης πέσει κάτω από την προρυθμισμένη τιμή, τότε ο λέβητας εκκινεί τη μονάδα.
Η προσαγωγή  νερού θέρμανσης γίνεται από το συνδυασμένο μπόιλερ προς την εγκατάσταση.
Η παραγωγή του ZNX γίνεται από το συνδυασμένο μπόιλερ της Αriston ενώ στην έξοδο του ζεστού νερού τοποθετείται μηχανοκίνητη τρίοδη για τον έλεγχο της θερμοκρασίας νερού χρήσης. Η ροή οδηγείται στην κατανάλωση, ενώ αν η ενέργεια του  μπόιλερ δεν επαρκεί,  τότε ο λέβητας εκκινεί για να θερμάνει το ZNX. Το μπόιλερ υποστηρίζει επιτυχώς συστήματα θέρμανσης  που λειτουργούν με χαμηλότερη θερμοκρασία προσαγωγής.
3. Συνδυασμένο μπόιλερ ΚΟΜΒΙ BK1S-ΒΚ2S
tata 2.jpg
Η υποστήριξη της θέρμανσης με ηλιακή ενέργεια είναι εφικτή με την χρήση  συνδυασμένου μπόιλερ που παράγει ζεστό νερό θέρμανσης και χρήσης από δύο πηγές ενέργειας. Συνδυάζεται με οποιοδήποτε λέβητα της αγοράς. Η εν λόγω σειρά περιλαμβάνει μπόιλερ δαπέδου διπλού δοχείου αποθήκης για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης καθώς και μοντέλα με δυο σερπαντίνες  για επιπλέον σύνδεση  με αντλία θερμότητας.