Αποδοχές μισθωτών μετά την 14-02-2012

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Του Ηλία Γεωργακόπουλου

Οικονομολόγου – Φοροτεχνικού

 

 

 

 

Με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 6/28-2-12 μετά τον ν.4046/14-2-12, καθορίστηκαν νέα κατώτατα ημερομίσθια και μισθοί για τους νεοπροσλαμβανόμενους εργαζομένους, ως και η προσαρμογή των αποδοχών των  υπηρετούντων ανάλογα με την λήξη ή καταγγελία της Σ Σ Εργασίας που τους αφορά.

Για τις παρακάτω επιχειρήσεις – επαγγέλματα παραθέτουμε πως πρέπει να αμείβονται οι εργαζόμενοι σύμφωνα με τα ισχύοντα μετά την 14-2-2012.


Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Κλαδική σύμβαση, των ηλεκτροτεχνιτών, λήξη ισχύος 14-5-13.

Αποδοχές υπηρετούντων:

Ισχύουν της σύμβασης ως 14-5-13 χωρίς προσαύξηση λόγω μεταβολής της προϋπηρεσίας, με προσαύξηση όμως για δικαιούμενα από την σύμβαση τυχόν άλλα επιδόματα (γάμος, παιδιά, κ.λ.π.).

Μετά την14-5-2013 αν δεν υπογραφεί νέα κλαδική σύμβαση, ο εργοδότης δύναται, χωρίς την συμφωνία των εργαζομένων, να προσαρμόσει τις αποδοχές τους στον βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης συν τα 4 προβλεπόμενα επιδόματα, προϋπηρεσίας, σπουδών, τέκνων, επικίνδυνης εργασίας που προβλέπονται από την σύμβαση.

Πίνακας με τις νέες αποδοχές υποβάλλεται στο ΣΕΠΕ.

Νεοπροσλαμβανόμενοι:

Ως 14-5-2013, αμείβονται ως σύμβαση ηλεκτροτεχνιτών με προσμέτρηση τυχόν προϋπηρεσίας ως 14-2-2012.

Μετά την 14-5-13, αν δεν υπογραφή νέα, σύμβαση αμείβονται με κατώτατες αποδοχές ως προβλέπει η ΠΥΣ 6/28-2-12 χωρίς υποχρεωτικά αμοιβή για ειδικότητα και επιδόματα.

Όταν υπογραφεί νέα σύμβαση θα ισχύουν οι προβλεπόμενες από αυτήν αποδοχές.


Υδραυλικές Εγκαταστάσεις.

Κλαδική σύμβαση, Οικοδόμων μονίμων συνεργείων. Καταγγελία- λήξη 7-1-2010.

Αποδοχές υπηρετούντων:

Μέχρι υπογραφής νέας σύμβασης ισχύουν οι αποδοχές που προέβλεπε η παλαιά σύμβαση χωρίς αύξηση λόγω προϋπηρεσίας αλλά με προσαύξηση για επίδομα γάμου, σπουδών, ανθυγιεινό.

Με συμφωνία εργοδότη εργαζομένου μπορεί να γίνει ατομική σύμβαση χωρίς υποχρεωτικά αποδοχές ειδικότητας και επιδομάτων, αλλά με σύνολο αποδοχών όχι μικρότερες από τις προβλεπόμενες από την ΠΥΣ 6/28-2-12.

Νεοπροσλαμβανόμενοι:

Αμείβονται με τις αποδοχές που προβλέπει η ΠΥΣ 6/28-2-2012, χωρίς υποχρεωτικά προσαυξήσεις για ειδικότητα και επιδόματα .

Όταν υπογραφεί η νέα σύμβαση θα ισχύσουν οι προβλεπόμενες από αυτήν αποδοχές.


Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, Σύνδεσμοι,

Ομοσπονδίες.

Κλαδική σύμβαση, Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, λήξη 31-12-2010.

Αποδοχές υπηρετούντων:

Μέχρι υπογραφής νέας σύμβασης ισχύουν οι αποδοχές της παλαιάς χωρίς αύξηση λόγω μεταβολής της προϋπηρεσίας αλλά με προσαύξηση για λοιπά επιδόματα.

Με σύμφωνη γνώμη εργοδότη-εργαζομένου μπορεί  να συμφωνηθεί ατομική σύμβαση με αποδοχές όχι μικρότερες από τις προβλεπόμενες από την ΠΥΣ της 6/28-2-12 χωρίς υποχρεωτικά αμοιβή για ειδικότητες υπαλλήλων και επιδόματα..Νεοπροσλαμβανόμενοι:

Αμείβονται με αποδοχές που συμφωνούνται αλλά όχι μικρότερες από τις προβλεπόμενες από την ΠΥΣ 6/28-2-12 χωρίς υποχρεωτικά διάφορη αμοιβή για κατηγορίες υπαλλήλων και ειδικότητα..

Οποτεδήποτε μπορεί να υπογραφεί νέα κλαδική σύμβαση και θα ισχύσουν οι προβλεπόμενες αποδοχές.


Καταστήματα, Συνεταιρισμοί, πώλησης ηλεκτρολογικού-υδραυλικού υλικού.

Κλαδική σύμβαση δεν υπήρχε, ίσχυε ως ομοιοεπαγγελματική των εμπορικών επιχειρήσεων που καταγγέλθηκε.

Υπεγράφησαν δύο συμβάσεις εμπορικών επιχειρήσεων της ΕΣΕΕ  με ισχύ από

1/8/12 – 31/7/2013 και της ΣΕΛΠΕ με ισχύ από 1/1/10 – 31/12/2012 στις οποίες δεν υπάγονται οι παραπάνω επιχειρήσεις και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται να τις εφαρμόσουν, εάν όμως θέλουν σε συμφωνία με τους εργαζόμενους μπορούν να εφαρμόσουν όποια από τις δύο τους ταιριάζει περισσότερο.

Αν δεν γίνει εφαρμογή κάποιας από της νέες συμβάσεις, τότε οι αποδοχές είναι.


Αποδοχές υπηρετούντων:

Μέχρι υπογραφής ατομικής σύμβασης ισχύουν οι αποδοχές της παλαιάς χωρίς αύξηση λόγω μεταβολής της προϋπηρεσίας αλλά με προσαύξηση για λοιπά επιδόματα.

Με σύμφωνη γνώμη εργοδότη-εργαζομένου μπορεί  να συμφωνηθεί ατομική σύμβαση με αποδοχές όχι μικρότερες από τις προβλεπόμενες από την ΠΥΣ της 6/28-2-12 χωρίς υποχρεωτικά αμοιβή για ειδικότητες υπαλλήλων και επιδόματα..


Νεοπροσλαμβανόμενοι:

Αμείβονται με αποδοχές που συμφωνούνται αλλά όχι μικρότερες από τις προβλεπόμενες από την ΠΥΣ 6/28-2-12 χωρίς υποχρεωτικά διάφορη αμοιβή για κατηγορίες υπαλλήλων και ειδικότητα..

Οποτεδήποτε μπορεί να υπογραφεί νέα κλαδική σύμβαση και θα ισχύσουν οι προβλεπόμενες αποδοχές.Τα κατώτατα όρια αποδοχών ως έχουν καθορισθεί με την ΠΥΣ 6/28-12-12 για εργαζόμενους άνω των 25 ετών ή μέχρι, εμφανίζονται κατά κατηγορίες εργατοτεχνίτες ή υπάλληλοι , στους παρακάτω πίνακες.ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΑΠΌ

14/2/2012

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΑΜΩΝ

ΑΠΌ

14/2/2012

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΑΜΩΝ

ΑΠΌ

14/2/2012

0-3

26,18

0,00

2,62

26,18

28,80

3-6

26,18

1,31

2,62

27,49

30,11

6-9

26,18

2,62

2,62

28,80

31,42

9-12

26,18

3,93

2,62

30,11

32,73

12-15

26,18

5,24

2,62

31,42

34,04

15-18

26,18

6,55

2,62

32,73

35,35

18-ΑΝΩ

26,18

7,85

2,62

34,03

36,65
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΑΠΌ

14/2/2012

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΑΜΩΝ

ΑΠΌ

14/2/2012

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΑΜΩΝ

ΑΠΌ

14/2/2012

0-3

586,08

0,00

58,61

586,08

644,69

3-6

586,08

58,61

58,61

644,69

703,30

6-9

586,08

117,22

58,61

703,30

761,91

9-ΑΝΩ

586,08

175,82

58,61

761,90

820,51

Ως προϋπηρεσία νοείται, κάθε υπηρεσία διανυθείσα από το μισθωτό σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα για τους εργατοτεχνίτες, για δε τους υπαλλήλους σε θέση παρεμφερή και ανάλογο, μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) ή του δεκάτου ενάτου (19ου’ έτους της ηλικίας τους, αντίστοιχα.

β. Τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, (δεδομένου ότι καταργήθηκε το αρ. 43 του ν. 3986/2011 και κάθε αντίθετη διάταξη) και για τους ήδη εργαζόμενους, διαμορφώνονται σε σχέση με τα κατώτατα όρια των μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, μειωμένα κατά 32%.

Η μείωση αφορά το χρονικό διάστημα, από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στα πλαίσια του μηχανισμού στήριξης των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ.

Η παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) τροποποιείται μόνο ως προς την αμοιβή των μαθητευομένων, η οποία ανέρχεται πλέον στο 68%, στα κατώτατα όρια των μισθών και ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν την 1-1-2012 και κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η εν λόγω διάταξη.
Για την εκ του νόμου εφαρμογή των νέων κατώτατων νόμιμων μισθών και ημερομισθίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν μικρότερα ποσοστά μείωσης, ή καθόλου μείωση, αλλά σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη από το 32%, πέραν του οποίου η όποια συμφωνία είναι άκυρη.

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΟΥΠΗ

ΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΑΠΌ

14/2/2012

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΑΜΩΝ

ΑΠΌ

14/2/2012

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΑΜΩΝ

ΑΠΌ

14/2/2012

0-3

22,83

0,00

2,28

22,83

25,11

3-6

22,83

1,14

2,28

23,97

26,25

6-ΑΝΩ

22,83

2,28

2,28

25,11

27,39

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΑΠΌ

14/2/2012

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΑΜΩΝ

ΑΠΌ

14/2/2012

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΑΜΩΝ

ΑΠΌ

14/2/2012

0-3

510,95

0,00

51,10

510,95

562,05

3-ΑΝΩ

510,95

51,10

51,10

562,05

613,15

γ. Τα ανωτέρω νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων αποτελούν τα κατώτατα όρια και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που υπολείπεται αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρη και οι παραβάτες εργοδότες υφίστανται τις κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν.3996/2011.