Αρχική » Περιεχόμενα » Εκπαίδευση » Απλήρωτοι εκατοντάδες εκπαιδευτές των ΙΕΚ του υπ. Απασχόλησης

Απλήρωτοι εκατοντάδες εκπαιδευτές των ΙΕΚ του υπ. Απασχόλησης

Σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης της θυγατρικής εταιρίας του ΟΑΕΔ «Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ» στην οποία υπάγονται τα ΙΕΚ και ΚΕΚ του Οργανισμού
Τη στιγμή που η κυβέρνηση μελετά τον τρόπο εισαγωγής αποφοίτων των ΙΕΚ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, λογικό θα ήταν να μεριμνά ταυτόχρονα και για την εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση αυτών των σχολών.
Τα περισσότερα δημόσια ΙΕΚ ανήκουν, άλλα στην αρμοδιότητα του υπουργείου Παιδείας  και άλλα στο υπουργείο Απασχόλησης.
Τα τελευταία λειτουργούν με ευθύνη της εταιρίας «Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ» που ανήκει στο δημόσιο τομέα και είναι θυγατρική του ΟΑΕΔ.
Η εταιρία αυτή συστάθηκε με το νόμο 2956/2001 για να αναλάβει τις αρμοδιότητες επαγγελματικής κατάρτισης που μέχρι τότε ασκούνταν από τον ΟΑΕΔ.
Επισημαίνεται ότι τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, αλλά και οι υπόλοιπες σχολές του Οργανισμού, έχοντας καλές κτιριακές και εκπαιδευτικές υποδομές (σύγχρονα εργαστήρια και αξιόλογο εκπαιδευτικό προσωπικό) πρόσφεραν επί πολλές δεκαετίες σημαντικό έργο στο χώρο της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Σήμερα όμως, σύμφωνα με καταγγελίες του συλλόγου των εργαζομένων στην εταιρία «Επαγγελματική Κατάρτιση» παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τη μελλοντική πορεία της προσφερόμενης κατάρτισης από τις σχολές αυτές.
Στα μέσα Δεκεμβρίου με ανακοίνωση του ο «Σύλλογος Εργαζομένος Επαγγελματικής Κατάρτισης» (ΣΕΕΚ), εκφράζει «έντονη ανησυχία για την περαιτέρω πορεία της εταιρίας, της οποίας η λειτουργία βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα, λόγω της συνεχιζόμενης, εδώ και έξι μήνες, απραξίας, αδιαφορίας και παραλείψεων της διοίκησης και του εποπτεύοντος υπουργείου Απασχόλησης».
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα «να μη διασφαλίζεται η στοιχειώδης εισροή κονδυλίων, ούτε από τον ΟΑΕΔ για το 2007, ούτε από τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2008, αλλά ούτε και από κοινοτικούς πόρους. Επιπλέον, το υπουργείο Απασχόλησης αυθαίρετα και χωρίς λόγο δεν καταβάλλει στην εταιρία, ούτε τους πόρους που δικαιούται από τα ήδη υλοποιηθέντα (συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ) προγράμματα κατάρτισης ανέργων.
Αποτέλεσμα όλων αυτών, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, είναι ότι σήμερα:
• Δεν πληρώνονται εκατοντάδες εκπαιδευτές που απασχολούνται στα ΙΕΚ και τα ΚΕΚ της εταιρίας.
• Δεν πραγματοποιούνται πληρωμές δαπανών για τη στοιχειώδη λειτουργία της εταιρίας και των εκπαιδευτικών της δομών, που λειτουργούν σε όφελος των σπουδαστών και των ανέργων.
• Δεν καταβάλλονται τα εκπαιδευτικά επιδόματα των χιλιάδων ανέργων που παρακολουθούν τα προγράμματα κατάρτισης.