Αρχική » Αφιερώματα » Αναλυτές Καυσαερίων 2019 » Αναλυτής καυσαερίων: Σώζει ζωές, χρόνο, χρήμα και το περιβάλλον

Αναλυτής καυσαερίων: Σώζει ζωές, χρόνο, χρήμα και το περιβάλλον

Του Aριστείδη Λεβεντογιάννη, Ηλεκτρονικού Μηχανικού BSc (Eng), DIC, MSc (Eng), τεχνικού διευθυντή Βιoμηχανικής Ανάπτυξης ΕΠΕ

Οι αναλυτές καυσαερίων είναι ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης των προϊόντων καύσης. Η χρήση τους αποβλέπει στην μεγιστοποίηση της απόδοσης της καύσης, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος από τα επιβλαβή αέρια – προϊόντα της καύσης. Σίγουρα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα χρήσης αναλυτή καυσαερίων για τον τεχνικό, είναι η ταχύτητα και η αξιοπιστία των σωστών ρυθμίσεων. Για τον καταναλωτή από την άλλη, η χρήση αναλυτή καυσαερίων από τον συντηρητή, παρέχει ασφάλεια και οικονομία στο καύσιμο.
Ο συντηρητής καυστήρων ή ο τεχνικός εγκαταστάτης αερίων καυσίμων ή ο μηχανικός ή υπεύθυνος για την εγκατάσταση, θα πρέπει να χρησιμοποιεί απαραίτητα αναλυτή καυσαερίων. Είναι το βασικό εργαλείο της δουλειάς και είναι, πλέον, απλό και εύχρηστο. Σε ελάχιστο χρόνο, ο καταρτησμένος επαγγελματίας μπορεί να επέμβει ουσιαστικά και αποτελεσματικά, έτσι ώστε η εγκατάσταση να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της.
Η τεχνολογία έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που εισήχθησαν στην αγορά οι πρώτοι αναλυτές καυσαερίων. Το κόστος για την αγορά τους, αλλά κυρίως για την συντήρησή τους, έχει μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα όλοι οι τεχνικοί να έχουν την δυνατότητα να τους αποκτήσουν.
Πλέον, τοποθετώντας τον ακροδέκτη στην καπνοδόχο, εμφανίζονται άμεσα και ταυτόχρονα στην οθόνη του αναλυτή οι μετρήσεις οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα, μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου, η θερμοκρασία καυσαερίων και άλλες. Εκτός των μετρήσεων, οι αναλυτές καυσαερίων υπολογίζουν και άλλες παραμέτρους, όπως η απόδοση του συστήματος καυστήρα – λέβητα ανάλογα με το επιλεγμένο κατά περίπτωση καύσιμο κ.α. Επίσης, έχουν δυνατότητα αποθήκευσης των μετρήσεων (μνήμη) και εκτύπωσης αποτελεσμάτων. Οι πιο εξελιγμένοι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν απλό διαφορικό θερμόμετρο, σαν απλό διαφορικό πιεσόμετρο, να κάνουν έλεγχο στεγανότητας, έλεγχο για διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα στο χώρο κλπ.
Με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (applications), οι αναλυτές καυσαερίων μπορούν να ελέγχονται ασύρματα και να στέλνουν τα δεδομένα σε smartphone ή PC (ενσύρματα ή/και ασύρματα).
Επιπροσθέτως, μετά τον νόμο του 2011 (ΦΕΚ Β2654/09-11-2011) η χρήση ηλεκτρονικού αναλυτή καυσαερίων είναι υποχρεωτική. Όπως επίσης υποχρεωτικός είναι και ο ετήσιος έλεγχος των αναλυτών καυσαερίων, είτε από τον οίκο κατασκευής είτε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Με τον ίδιο νόμο άλλαξαν και τα όρια εκπομπών ρύπων, προκειμένου να εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία με αυτήν της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μία από τις σημαντικότερες πτυχές της χρήσης του αναλυτή καυσαερίων σήμερα είναι η ιχνηλασιμότητα, δηλαδή η απόδειξη ότι ο τεχνικός έχει φέρει την εγκατάσταση σε αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία. Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα είτε με το αποδεικτικό εκτύπωσης, είτε με την αποστολή της μέτρησης ασύρματα και βέβαια την ετήσια αναφορά συντήρησης του ίδιου του αναλυτή.
Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με την ασφάλεια, έτσι και για τους αναλυτές καυσαερίων απαιτείται απόδειξη για την ιχνηλασιμότητα της βαθμονόμησης του προϊόντος σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα, καθώς και για την συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις των πρωτόκολλων πιστοποίησης ποιότητας ISΟ. Τα προαναφερθέντα, επιτυγχάνονται μόνο με τη χρήση διακριβωμένων μειγμάτων αερίων και πιστοποιημένου εξοπλισμού βαθμονόμησης τα οποία θα πρέπει να διαθέτει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος που εκτελεί τον ετήσιο έλεγχο του αναλυτή.