Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Σωματεία » Ανακοίνωση του Συνδέσμου Θεσσαλίας «Η Θέρμανση»

Ανακοίνωση του Συνδέσμου Θεσσαλίας «Η Θέρμανση»

«Με την παρούσα επιστολή, ο Σύνδεσμος Αδειούχων Εγκαταστατών Συντηρητών Καυστήρων Θεσσαλίας «Η Θέρμανση», ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και τους καταναλωτές.
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πράξεις και τις ενέργειες των αδειούχων μελών της. Ο κάθε επαγγελματίας φέρει την ευθύνη των πράξεών του, όσον αφορά την έναυση εγκατάσταση και συντήρηση των σταθερών εστιών κάυσης.
Συγκεκριμένα με αφορμή ένα ερευνητικό έργο ενός συναδέλφου του Συνδέσμου, θα θέλαμε να διαχωρίσουμε την θέση μας.
Ο Σύνδεσμος ουδέποτε παραχώρησε προσωπικά δεδομένα των μελών του -και, κατ’ επέκταση, των πελατών τους. Δεν συναινεί και δεν συμφωνεί με το συμπέρασμα και το σκεπτικό της έρευνας και τα λεγόμενα του κ. Μπετούνη Ιωάννη, όπως παρουσιάστηκαν εγγράφως, τηλεοπτικά και στο σύνολό τους στα μέσα ενημέρωσης.
Ο κ. Μπετούνης ενήργησε αυτοβούλως, χωρίς να ενημερώσει τον Σύνδεσμο και να λάβει έγγραφη συγκατάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ορίζει το Καταστατικό μας.
Ο Σύνδεσμος και κατ’ επέκταση η Πανελλήνια Ομοσπονδία, θα κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών και του Κλάδου.
Ο Σύνδεσμος και τα μέλη του από την ημέρα ίδρυσής του έως σήμερα, είναι αρωγός και πρωτοστατεί στην βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των εστιών καύσης.
Σε κάθε ενέργεια, τα μέλη του είναι αυτοί που βρίσκονται εκεί για να ρυθμίσουν την αδιάλειπτη λειτουργία των βιομηχανιών, των πολυκατοικιών, των μεμονωμένων κατοικιών.
Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και αφοσίωση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υποβαθμίσει και να καταχραστεί την εργασία μας και τις προσπάθειές μας για βελτίωση του Κλάδου και του επαγγέλματος.
Σύνδεσμος Αδειούχων Εγκαταστατών Συντηρητών Καυστήρων Θεσσαλίας «Η Θέρμανση».
Επικοινωνία:
somatiothermansi@gmail.com