Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Ειδήσεις » ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

Μετά από παρέμβαση – καταγγελία του τοπικού συνδέσμου
Σε ανάκληση άδειας, προχώρησε στα μέσα Απριλίου, η νομαρχία Σερρών μετά από επέμβαση – καταγγελία του τοπικού σωματείου εγκαταστατών – συντηρητών καυστήρων.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση που υπογράφεται από το νομάρχη Στέφανο Φωτιάδη η ανάκληση έγινε διότι:
– Χορηγήθηκε η άδεια «από λανθασμένη εκτίμηση των προσκομισθέντων δικαιολογητικών». Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι η προϋπηρεσία που προσκομίσθηκε ήταν από εταιρία και την υπέγραφε εκπρόσωπός της, τεχνολόγος μηχανικός, ο οποίος όμως δεν έχει την άδεια του εγκαταστάτη – συντηρητή καυστήρων υγρών καυσίμων. Επισημαίνεται επίσης ότι στη συγκεκριμένη εταιρία κανένα άλλο μέλος ή εργαζόμενος έχει τα νόμιμα προσόντα και άρα δεν μπορεί να υπογράφει προϋπηρεσία για εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης καυστήρων υγρών καυσίμων.
– Σύμφωνα με την καταγγελία του Συνδέσμου συντηρητών καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων νομού Σερρών ο τεχνολόγος μηχανολόγος που υπέγραψε την προϋπηρεσία δεν πραγματοποιούσε συντηρήσεις καυστήρων και επομένως το άτομο στο οποίο χορηγήθηκε η άδεια δεν απασχολείτο σαν συντηρητής καυστήρων.
– Επίσης επισημαίνεται ότι η απόφαση στηρίχθηκε και στις πληροφορίες που έδωσε η εταιρία που χορήγησε την προϋπηρεσία, απαντώντας σε σχετικό έγγραφο της νομαρχίας. Η απόφαση του νομάρχη υποχρεώνει το άτομο που απέκτησε την άδεια να την παραδόσει εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης, στην υπηρεσία της νομαρχίας.
Όπως επισημαίνεται, κατά αυτής της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του γενικού γραμματέα περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών, από της κοινοποίησής της σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 30/96.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση ανάκλησης της άδειας, εκτός από τον ενδιαφερόμενο και το σωματείο Σερρών κοινοποιήθηκε και προς τις διευθύνσεις και τμήματα βιομηχανιών των νομαρχιών όλης της χώρας.