Ανακοίνωση από την THERMOSTAHL SOLAR

Προς αποφυγή συγχύσεως και αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά, σας ενημερώνουμε ότι μόνο η εταιρία THERMOSTAHL SOLAR διαθέτει προϊόντα με την επωνυμία THERMOSTAHL, τα οποία σχεδιάζει, βελτιώνει, πιστοποιεί και κατασκευάζει στην Ελλάδα, στο εργοστάσιο που βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή Σίνδου, και έχει κατοχυρωμένο το κοινοτικό σήμα πανευρωπαϊκά, με διακριτικό τίτλο και λογότυπο:

 

 

Αριθμός πιστοποίησης: Νο 016155996.

 

Με εκτίμηση,

Χριστόδουλος Ματσιός

Διευθυντής