Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος με την ψήφιση του ν. 3697/25-9-2008*

Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος με την ψήφιση του ν. 3697/25-9-2008*

pin.jpg

Γράφει ο Χρήστος Μπακογιάννης, Φοροτεχνικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Αθηνών

Με την πρόσφατη ψήφιση του ν. 3697/25-9-2008 από τη Βουλή, επήλθαν βασικές αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και των εμπόρων.
1. Με την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 10.500 ευρώ και τη φορολόγηση με συντελεστή 10% ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 27% της κλίμακας φορολόγησης μειώνεται σταδιακά σε 25% το 2009 και θα μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα κάθε έτος, από το 2010 μέχρι το 2014. Το 2014, ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής θα ανέρχεται σε 20%. Σας παραθέτουμε την κλίμακα φορολόγησης όπως έχει διαμορφωθεί με την ψήφιση του νόμου. Για να γίνει κατανοητή η αλλαγή της ως άνω κλίμακας φορολόγησης σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, σας παραθέτουμε μερικά παραδείγματα.
1) Φορολογούμενος ο οποίος δήλωνε εισόδημα 10.500 ευρώ δεν πλήρωνε καθόλου φόρο, ενώ τώρα θα καταβάλλει 1.050 ευρώ.
2) Φορολογούμενος ο οποίος δήλωνε εισόδημα 20.000 ευρώ, πλήρωνε φόρο 2.385 ευρώ, ενώ τώρα θα καταβάλλει 3.435 ευρώ φόρο.
3) Φορολογούμενος ο οποίος δήλωνε εισόδημα 35.000 ευρώ, πλήρωνε φόρο 6.935 ευρώ, ενώ τώρα θα καταβάλλει 7.985 ευρώ φόρο. Το ποσό του φόρου προκύπτει ως εξής: για το ποσό των 30.000 ευρώ ο φόρος που αναλογεί είναι 6.135 ευρώ, τα υπόλοιπα 5.000 ευρώ του εισοδήματος φορολογούνται με συντελεστή 37% όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα) και μας δίνουν φόρο 1.850 ευρώ. Έτσι ο συνολικός φόρος διαμορφώνεται ως εξής: 6.135 + 1.850 = 7.985 ευρώ.
Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει α) για όσους υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά το έτος της έναρξης και για τα δύο επόμενα έτη. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες η παρούσα εξαίρεση ισχύει και για τα επόμενα τρία έτη εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους β) για όσους αποκτούν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματός τους, εφόσο το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το ποσοστό του 50% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, γ) για όσους έχουν τρία τέκνα και άνω, τα οποία βαρύνουν τον φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. και δ) για όσους παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική υστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση και αποκτούν εισοδήματα ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή από ατομική εμπορική επιχειρήση.
Επίσης αυξάνεται για τα νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος, από 65% που ήταν σε 80%.
2. Επανέρχεται η περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων για τις χρήσεις από το 2000 έως και 2006. Το ελάχιστο ποσό καταβολής φόρου για τις ως άνω χρήσεις είναι 500 ευρώ γι’ αυτούς που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ και 600 ευρώ γι’ αυτούς που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ για κάθε ανέλεγκτη χρήση. Στη ρύθμιση για την περαίωση δεν εντάσσονται όσοι έχουν κάνει αυτοπεραίωση. Οι χρήσεις αυτές βέβαια δεν θεωρούνται φορολογικά περαιωμένες αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει επανέλεγχος.
Η διαδικασία της περαίωσης θα γίνει μετά από κοινοποίηση στο φορολογούμενο του Ειδικού Σημειώματος της Περαίωσης και μέσα στο χρονικό διάστημα των 10 ημερών ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδεχτεί ή να απορρίψει τη ρύθμιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική.
Παρατείνεται η παραγραφή των χρήσεων που έληγαν την 31/12/2008 για ένα έτος έως 31/12/2009.
3. Επανέρχονται τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης σε ότι αφορά τα Ε.Ι.Χ. και JEEP. Μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά, οι διαβεβαιώσεις του υπουργείου Οικονομικών είναι ότι τα ποσά των τεκμηρίων θα είναι σε λογικά πλαίσια και θα κυμαίνονται στο ύψος των πραγματικών δαπανών. Αναπροσαρμόζονται επίσης τα τετραγωνικά μέτρα της κύριας κατοικίας του φορολογούμενους, από 200 σε 150 και της εξοχικής κατοικίας από 150 σε 100. Το θέμα των τεκμηρίων διαβίωσης είναι σε εκκρεμότητα χωρίς να ξεκαθαρισθεί ακόμα από το υπουργείο Οικονομικών ο τρόπος εφαρμογής τους.
*Το ανωτέρω κείμενο απεστάλη από το Σύνδεσμο Αθηνών σε όλα τα μέλη του, μαζί με το κάλεσμα για την κινητοποίηση της 13ης Οκτωβρίου.

pin.jpg