ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ ΑΕ

Καινοτόμα συστήματα Solardens και Geosolar της Cosmogaz

Καινοτόμα και πρωτοποριακά συστήματα της Cosmogaz για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρία ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ ΑΕ.
Δύο απ’ αυτά τα συστήματα είναι:
Α. Solardens. Οικολογικό σύστημα προκατασκευασμένου λεβητοστασίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ενσωματωμένο με ηλιακούς συλλέκτες.
alfklimsolardens2
Έπειτα από συνεχή έρευνα στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας κατασκευάζεται το σύστημα SOLARdens, συνώνυμο εξοικονόμησης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Πρόκειται για προκατασκευασμένα λεβητοστάσια ηλιακής θέρμανσης, με λέβητα ανάκτησης της λανθάνουσας θερμότητας από τις συμπυκνώσεις των καυσαερίων, με κάλυμμα που συμπληρώνει την ποικιλία των προϊόντων της Cosmogas για υφιστάμενες και νέες οικοδομές.
Στο εσωτερικό περιέχονται ένας συσσωρευτής ενέργειας 200 λίτρων, με μόνωση, από ανοξείδωτο χάλυβα, ένα pump station με κυκλοφορητή για τους ηλιακούς συλλέκτες και ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.
Στο εσωτερικό του συσσωρευτή υπάρχουν δύο σερπαντίνες μεγάλης επιφάνειας: η κάτω σερπαντίνα για τη μεταφορά της θερμότητας που παράγεται από τον ηλιακό συλλέκτη και η πάνω σερπαντίνα για την παραγωγή Ζ.Ν.Χ. Ο λέβητας με ανάκτηση της λανθάνουσας θερμότητας από τις συμπυκνώσεις των καυσαερίων τροφοδοτεί την εγκατάσταση θέρμανσης είτε είναι θερμαντικά σώματα, fan-coils είτε θέρμανση δαπέδου χαμηλής θερμοκρασίας και συμπληρώνει, εάν είναι απαραίτητο, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Με τον ήλιο, τα συστήματα SDS και SKS, συμπληρώνουν ακόμη την εγκατάσταση θέρμανσης: μπορούν, κατόπιν ζήτησης, να διατεθούν με ένα έξυπνο σύστημα που εκμεταλλεύεται την περίσσεια ενέργειας και να την καθιστά διαθέσιμη για τη θέρμανση, χάρη στη βοήθεια του kit I.A.R. (συμπλήρωση στη Θέρμανση).

alfklimsolardens1

Τα βασικά πλεονεκτήματα των συστημάτων SDS/SKS είναι:
– Μοναδικό προϊόν.
Συστήματα για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, εγκεκριμένα, κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου στην Cosmogas.
– Μέγιστη αποτελεσματικότητα.
Δεν απαιτούνται πολυδάπανοι κύκλοι αντιβακτηριακής προστασίας χάρη στο ζεστό νερό που παράγεται από το βυθιζόμενο εναλλάκτη στο συσσωρευτή.
– Υψηλή απόδοση.
Διαθέτουν λέβητα με ανάκτηση της λανθάνουσας θερμότητας από τις συμπυκνώσεις των καυσαερίων NOVAdens P με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εγγυάται απόδοση 109%.
– Συμπλήρωση στη θέρμανση (κατόπιν ζήτησης).
Διαθέτουν, κατόπ
ιν ζήτησης, kit συμπλήρωσης I.A.R. που εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια για την υποστήριξη της θέρμανσης.
– Συνδέονται με ενεργειακά τζάκια.
Διατίθενται για τη σύνδεση σε εγκαταστάσεις με ενεργειακά τζάκια που μπορούν να λειτουργήσουν με κλειστό δοχείο διαστολής.
– Συνδέονται με εγκαταστάσεις ανακυκλοφορίας.
Διατίθενται για τη σύνδεση σε εγκαταστάσεις ανακυκλοφορίας νερού χρήσης, με ενσωματωμένη αντλία στο εσωτερικό.
– Μειωμένες διαστάσεις.
Όλα τα στοιχεία στο εσωτερικό των SDS και SKS είναι προσβάσιμα, ώστε να διευκολύνεται και η συντήρηση.
– Συσσωρευτής ενέργειας 200 λίτρων.
Ο συσσωρευτής ενέργειας από ανοξείδωτο χάλυβα αποτελείται από δοχείο αδρανείας με μόνωση.
Β. Cosmogas Geosolar. Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και αέρα ενσωμετωμένες με ηλιακούς και φωτοβολταϊκούς συλλέκτες για θέρμανση, κλιματισμό, ζεστό νερό χρήσης και συμπλήρωση με ηλιακούς και φωτοβολταϊκούς συλλέκτες.
Η γεωθερμική, ηλιακή και φωτοβολταϊκή εγκατάσταση της Cosmogas παρέχει υποστήριξη για τον προϋπολογισμό, τη διάτρηση, τη θέση των αισθητη
alfklimgeosolarρίων, την προμήθεια της αντλίας θερμότητας, τα πιθανά boiler, τους ηλιακούς συλλέκτες, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.
Πηγή Ενέργ
ειας. Το γεωθερμικό σύστημα εκμεταλλεύεται τη θερμότητα του εδάφους που διατηρεί, για ένα βάθος έως 120 μέτρα, μία μέση θερμοκρασία περίπου 10°C.
Αντλία Θερμότητας. Είναι το μηχάνημα που βρίσκεται ανάμεσα στο γεωθερμικό αισθητήριο και την εσωτερική εγκατάσταση. Εκμεταλλεύεται τη θερμική εναλλαγή με το έδαφος για να θερμάνει ή να ψύξει πιθανώς το χώρο και ταυτόχρονα παράγει ζεστό νερό χρήσης.
Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Ο συνδυασμός ενός γεωθερμικού συστήματος με μία εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών δημιουργεί ένα σύστημα αυτόνομο ώστε να θερμαίνει, να παράγει ζεστό νερό χρήσης και την απαραίτητη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στην κατοικία.
Εγκατάστ
αση Θέρμανσης. Για καλύτερη απόδοση, η γεωθερμική εγκατάσταση πρέπει να συνδέεται με μία αντλία θερμότητας και σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Η σύνδεση με το boiler προβλέπει την παραγωγή Ζ.Ν.Χ.
Ο ήλιος και η γη ως μοναδική πηγή ενέργειας για την παραγωγή θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης για κατοικίες, γραφεία, εμπορικά κέντρα, βιομηχανίες κλπ. Αυτό είναι το εξαιρετικό αποτέλεσμα που προκύπτει συνδυάζοντας τη γεωθερμική αντλία θερμότητας GEOSOLAR ή FRYO S CA P με μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση χρησιμεύει πράγματι για να ενεργοποιηθεί, για παράδειγμα, η GEOSOLAR , η οποία εκμεταλλεύεται έπειτα την ενέργεια των ηλιοθερμικών συλλεκτών και κατορθώνει να λειτουργεί σε πλήρη αυτονομία προσφέροντας όλες τις μοντέρνες ανέσεις, θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης, καθώς και σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Επίσης, οι οικονομικές ευκολίες του λογαριασμού ενέργειας δίνουν ένα ακόμη πλεονέκτημα που καθιστούν υποχρεωτικ
ή την επιλογή του τύπου οικονομικής επένδυσης.
Γεωθερμική αντλία θερμότητας αντιστρέψιμου κύκλου διαθέσιμη σε δύο μεγέθη, 5 και 7 (αντίστοιχα 5 και 6,5kW θερμικά στις συνθήκες αναφοράς 0°C γεωθερμικό αισθητήριο, 35°C προσαγωγή εγκατάστασης), παραγωγή ζεστού νερού χρήσης έως 70°C (έως 60°C μόνο με μία αντλία θερμότητας και στη συμπλήρωση με ηλιοθερμικό συλλέκτη στον ενσωματωμένο συσσωρευτή 200 λίτρων. Η GEOSOLAR επιτρέπει τη θέρμανση τη χειμερινή περίοδο, την ψύξη την καλοκαιρινή με την αντιστροφή του κύκλου και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης όλο το χρόνο χάρη στην αντλία θερμότητας και τη συμπλήρωση των ηλιακών. Ελάχιστες διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 830x390x2000mm που επιτρέπουν την τοποθέτηση σε μικρούς χώρους. Όλες οι απαραίτητες συσκευές για τη λειτουργία της GEOSOLAR (κυκλοφορητής στην πλευρά της εγκατάστασης, κυκλοφορητής στο γεωθερμικό φρέαρ, κυκλοφορητής ηλιακών, δοχεία διαστολής, βαλβίδες ασφαλείας κλπ) περιέχονται στο εσωτερικό, χωρίς να απαιτείται η συναρμολόγηση εξαρτημάτων ή εξωτερικών στοιχείων που αυξάνουν το συνολικό όγκο. Έλεγχος του set-point δυναμικής εργασίας με εξωτερικό αισθητήριο για την αύξηση της απόδοσης το χειμώνα και το καλοκαίρι και αντιστροφή του αυτόματου κύκλου κατά τη λειτουργία της εξωτερικής θερμοκρασίας, σύστημα soft-start εκκίνησης συμπιεστή που εγγυάται ήπιες εκκινήσεις με χαμηλά ρεύματα εκκίνησης, απομακρυσμένο πίνακα ελέγχου. Είναι, επίσης, διαθέσιμη η ηλεκτρική αντίσταση (προαιρετική) που επιτρέπει την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στη συμπλήρωση των δύο πηγών (αντλία θερμότητας, ηλιακός συλλέκτης).