Αιτήσεις για εγγραφή στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) 2019 από 28/8 έως 4/9

Η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας γίνεται ηλεκτρονικά. Το σύστημα αναμένεται να ανοίξει και να δέχεται ατήσεις από 28 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2019. Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, καμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://diek.it.minedu.gov.gr

Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για θέση καταρτιζομένου σε ΔΙΕΚ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι απαραίτητο να έχετε ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης).
Σε περίπτωση που δεν έχετε, παρακαλούμε να μεταβείτε στο πλησιέστερο ΚΕΠ – η έκδοσή του είναι άμεση.

Δείτε εδώ τις νέες ειδικότητες ανά ΔΙΕΚ για το Β’ εξάμηνο 2019.