Αρχική » Αφιερώματα » Αντλίες θερμότητας » AiD ENGINEERING: Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

AiD ENGINEERING: Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

aid

aidΗ AiD Engineering είναι μελετητική κατασκευαστική εταιρία με εξειδίκευση στα γεωθερμικά συστήματα κλιματισμού. Η εταιρία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του αμερικάνικου οίκου Florida Heat Pumps, ο οποίος υφίσταται στην αγορά από το 1969. Συνοπτικά οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιεί κατά κόρον η εταιρία στα έργα της είναι:
Γεωθερμικές αντλίες Θερμότητας νερού – νερού
Αποτελούν την πληρέστερη λύση για την περίπτωση του ανοικτού κλειστού ή υβριδικού γεωθερμικού συστήματος κλιματισμού. Συνδυάζονται, ως προς το εσωτερικό τους δίκτυο, με Fan Coil Units, ενδοδαπέδια θέρμανση, σώματα καλοριφέρ ή κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Επιπλέον, οι μονάδες αυτές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν προς την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (με υπερθερμαντήρα –desuper-heater–), όπως επίσης και προς θέρμανση πισίνας – spa κλπ. Η απόδοση των μονάδων εξαρτάται αρχικά από την εκάστοτε θερμοκρασία του πηγαίου νερού καθώς και από την επιθυμητή θερμοκρασία του εσωτερικού δικτύου. Γενικά εμφανίζουν υψηλούς και σταθερούς βαθμούς απόδοσης (COP), της τάξεως του 4 – 6. Όλες οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας είναι κατασκευασμένες από ομοαξονικούς εναλλάκτες θερμότητας χαλκού, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη μεταφορά θερμότητας μεταξύ των εσωτερικών κυκλωμάτων.
Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας νερού – αέρα
Συνήθως αποτελούν την καλύτερη και οικονομικότερη λύση για εγκαταστάσεις σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα και εμπορικά κέντρα.
Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας νερού – αέρα διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και εγκαθίστανται σε συνδυασμό με ανοικτό, κλειστό ή υβριδικό γεωθερμικό σύστημα. 
Η αρχή λειτουργίας τους είναι όμοια με αυτή των μονάδων νερού – νερού με τη διαφορά ότι θερμαίνουν ή ψύχουν κύκλωμα αέρα.
Όλοι οι ανεμιστήρες των γεωθερμικών μονάδων κατασκευάζονται από γαλβανισμένο εν θερμώ μέταλλο ενώ δύναται να κατασκευαστούν από διαφορετικό υλικό όταν οι τεχνικές προδιαγραφές το απαιτούν.
Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας νερού – αέρα απαντώνται σε μονάδες οι οποίες συνδυάζονται με κανάλια αέρα, τα οποία εγκαθίστανται σε όλο το κτίριο που πρόκειται να κλιματιστεί (μοντέλα EC), και σε μονάδες τοπικής χρήσης οι οποίες έχουν ενσωματωμένα στόμια αέρα μέσω των οποίων γίνεται απευθείας η διανομή του αέρα στον εκάστοτε χώρο (Console Units – CA).
Νικόλαος Ψαρράς
Μελετητής συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας
της Aid Engineering