Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Συνδικαλιστικά » Όλα τα σωματεία της Ομοσπονδίας συμμετέχουν στο πρόγραμμa BoilEFF

Όλα τα σωματεία της Ομοσπονδίας συμμετέχουν στο πρόγραμμa BoilEFF

Συνάντηση στις 23 Οκτωβρίου με την καθηγήτρια Μαρία Φούντη υπεύθυνης του Εργαστηρίου Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης του ΕΜΠ
Συνάντηση με την καθηγήτρια της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ Μαρία Φούντη είχαν στις 23 Οκτωβρίου εκπρόσωποι τεσσάρων σωματείων του κλάδου.
Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα BoilEFF και συζήτηση για τη συμμετοχή των σωματείων σ’ αυτό το πρόγραμμα.
Στη συνάντηση αυτή που έγινε στο «Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης» (ΕΜΣΚ) του ΕΜΠ παραβρέθηκαν:
Από την Εστία, Γιάννης Λαγκώνης (πρόεδρος), Δημοσθένης Μπουλγκούρας (γενικός γραμματέας), από τον Προμηθέα, Μανώλης Χρήστου (πρόεδρος), από τη Φλόγα, Δημήτρης Μόσχος (αντιπρόεδρος) και από το Σωματείο Εύβοιας Θανάσης Γκρινάρης (αντιπρόεδρος).
Η καθηγήτρια Μ. Φούντη επισήμανε ότι στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν φορείς και ιδρύματα από Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία και Ουγγαρία.
Στη χώρα μας για την υλοποίηση του προγράμματος η ΡΑΕ συνεργάζεται με το ΕΜΣΚ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Στην ενημέρωση – συζήτηση που έγινε, μεταξύ των άλλων επισημάνθηκε:
Το 40% περίπου της τελικής ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρώπη, χρησιμοποιείται για θέρμανση χώρων και νερού.
Παρόλο που η κατασκευή των λεβήτων θεωρείται «ώριμη», παρατηρείται ότι η διαθέσιμη τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Θεωρώντας ότι υπάρχουν αδυναμίες στις συμβατικές εγκαταστάσεις λεβήτων, στα πλαίσια του προγράμματος «BoilEFF – Raising the Efficiency of Boiler Installations» θα γίνει πραγματικότητα η βελτίωση της ποιότητας της εγκατάστασης ενός λέβητα, με αποτέλεσμα την αύξηση της ενεργειακής απόδοσής του.
Σε συνδυασμό  με την εφαρμογή της οδηγίας «2002/91/ΕΚ» για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, θα αναπτυχθούν δύο ανεξάρτητα εργαλεία, χρήσιμα για την πιστοποίηση αλλά και επιθεώρηση της εγκατάστασης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης.
Το πρώτο εργαλείο είναι το «πιστοποιητικό υψηλής ποιότητας στην εγκατάσταση λεβήτων». Αυτό ουσιαστικά είναι η πιστοποίηση που θα καλείται να δώσει ο εγκαταστάτης ότι το σύστημα θέρμανσης έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με ποιοτικά κριτήρια.
Το πιστοποιητικό αυτό, (αναλυτική παρουσίασή του έγινε στο προηγούμενο τεύχος του «Υ»), είναι μία σύντομη, επιγραμματική περιγραφή όλων των πληροφοριών του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, το οποίο θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από τον εγκαταστάτη (και υδραυλικό και συντηρητή) καυστήρων και θα παραδίδεται, ένα αντίγραφό του, στον χρήστη της εγκατάστασης.
Στη συνάντηση, παρουσιάστηκε η μορφή αυτού του πιστοποιητικού, που συντάχθηκε για τα ελληνικά δεδομένα σε συνεργασία του ΕΜΣΚ με την Εστία. Συμφωνήθηκε ότι το πιστοποιητικό αυτό θα διακινηθεί, στο εξής από όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία του κλάδου, και θα αποτυπώνονται σ’ αυτό τα σήματα του ΕΜΣΚ και της Ομοσπονδίας.
Το «δεύτερο εργαλείο» του προγράμματος ονομάζεται «εγγυημένη ποιότητα στη λειτουργία» και είναι η μεθοδολογία που μπορεί να ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης, με στόχο να υπολογίζεται η απόδοση όλου του συστήματος.
Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την εγγύηση του εγκαταστάτη ότι ο λέβητας θα λειτουργεί με συγκεκριμένη ετήσια απόδοση.
Οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στη συνάντηση διαβεβαίωσαν την καθηγήτρια Μ. Φούντη ότι τα σωματεία τους, μέσω της Ομοσπονδίας, θα συνεργαστούν σε όλα τα επίπεδα με το ΕΜΣΚ τόσο για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος όσο και για άλλα θέματα που έχουν σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας στη θέρμανση.
Παράλληλα οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και για το εργαστήριο «ετερογενών μειγμάτων και συστημάτων καύσης» της σχολής μηχανολόγων μηχανικών του ΕΜΠ.
Το εργαστήριο αυτό, που βρίσκεται στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, θεσμοθετήθηκε το 2002, λειτουργεί όμως από το 1998 ως ανεξάρτητη εργαστηριακή μονάδα. Αντικείμενό του είναι η μελέτη πολυφασικών, πολυσυστατικών ροών με χημική αντίδραση, με κύρια εφαρμογή σε συστήματα καύσης αερίων, υγρών και στερεών καυσίμων.