Αρχική » Επικαιρότητα » Νέο ΔΣ για την ΕΝΕΕΠΙΘΕ

Νέο ΔΣ για την ΕΝΕΕΠΙΘΕ

Την Παρασκευή, 27η Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Holiday Inn» η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης Ενέργειας, υπό την προεδρεία του (προέδρου Δ.Σ.), κ. Βασιλείου Γιωτόπουλου και την αρωγή του γραμματέα (γραμματέα Δ.Σ.), κ. Ελευθερίου Φωτόπουλου.
Το πρώτο μέρος της κλειστής συνεδρίας αφορούσε στις Διεργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τη συμμετοχή των μελών της Ένωσης, ενώ το δεύτερο μέρος της ανοικτής συνεδρίας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μελών, προσκεκλημένων και εκπροσώπων Τύπου.
Η Γενική Συνέλευση χαρακτηρίστηκε από την αθρόα συμμετοχή των μελών, αλλά και συγγενών φορέων της Ένωσης, οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία και τους χαιρετισμούς τους.
Λόγω της ολοκλήρωσης της τριετούς θητείας του Δ.Σ. παρουσιάστηκε στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης ο τριετής διοικητικός απολογισμός 2019 – 2022 του έργου του, με τις κατωτέρω θεματικές ενότητες:
• Νομιμότητα αγοράς
• Επιδοτούμενα προγράμματα
• Εκπαιδεύσεις / Δράσεις
• Δημόσιοι φορείς / Διαβουλεύσεις
• Γνωματεύσεις / Ανάπτυξη νομοθετημάτων
• Συνεργασίας / Κοινωνικές Δράσεις
• Προβολή Ένωσης / Εξωστρέφεια
Μετά την ολοκλήρωση των τυπικών θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ., ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των Μελών, κατά την διάρκεια της οποίας αναπτύχθηκαν κυρίως τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τον Κλάδο.
Το πρώτο μέρος της κλειστής συνεδρίας της Γενικής μας Συνέλευσης ολοκληρώθηκε με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας του υπάρχοντος, με εκλεγέντα μέλη του, κατά σειρά ψήφων, τους κ.κ. Β. Γιωτόπουλο από την εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., Κ. Λαμπρινίδου από την εταιρεία Reflex Hellas Α.Ε., Λ. Φωτόπουλο από την εταιρεία Calda Energy Α.Ε., Β. Φούρλα από την εταιρεία Smart Systems Α.Ε., Δ. Δημάκη από την εταιρεία ΔΗΜΑΚΗΣ Α.Ε., Κ. Λέφα από την εταιρεία Thermovent Hellas Α.Ε. και Χ. Γκέκα από την εταιρεία LG Electronics Hellas Α.Ε.
Στο δεύτερο μέρος της Γενικής Συνέλευσης ακολούθησε η ανοικτή συνεδρία, με προσκεκλημένους, εκπροσώπους συγγενών φορέων, αλλά και εκπροσώπους των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης του Κλάδου μας.
Εν πρώτοις, οι εκπρόσωποι των καλεσμένων φορέων του Κλάδου απηύθυναν χαιρετισμούς προς το σώμα της Γ.Σ. και υπογραμμίσθηκε η ανάγκη για περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων και συντονισμό δράσεων μεταξύ των διαφορετικών κλαδικών φορέων στον χώρο της θέρμανσης και της ενέργειας.
Την Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (Ε.Β.Η.Ε.), εκπροσώπησε ο πρόεδρός της κ. Ευθύμιος Σπανός, την Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (Ο.Β.Υ.Ε.) ο γενικός γραμματέας, κ. Παναγιώτης Παπαργύρης, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης (Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Κ.), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εγκαταστατών – Συντηρητών Καυστήρων Υγρών και Αέριων Καυστήρων «O Ήφαιστος», και η Ένωση Αδειούχων Εγκαταστατών Εγκαταστάσεων Καύσης Καυστήρων Υγρών και Αερίων Καυσίμων «H Εστία», εκπροσωπήθηκαν από τους κ.κ. Νίκο Χαϊδό, πρόεδρο της Ομοσπονδίας και γεν. γραμματέα του «Ήφαιστου» και Γεώργιο Ζυγούμη, γεν. γραμματέα της Ομοσπονδίας και πρόεδρο της «Εστίας».
Ακολούθησαν παρουσιάσεις και εισηγήσεις για θέματα κλαδικού ενδιαφέροντος που συνδέονται άμεσα με την βελτίωση των λειτουργιών της Ένωσης, αλλά και των εταιρειών – μελών της. Συγκεκριμένα, η ταμίας της Ένωσης, κα Κωνσταντία Λαμπρινίδου παρουσίασε τη νέα ιστοσελίδα της Ένωσης, ο κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Jetdrops τη νέα επικοινωνιακή στρατηγική της Ένωσης και τέλος, η κα Σταματίνα Παντελαίου, διευθύντρια οικονομικών και κλαδικών μελετών της ICAP Greece, παρουσίασε τη «Μεθοδολογία Εκπόνησης και Περιεχομένων της Μελέτης Αγοράς για τα Είδη Κεντρικής Θέρμανσης», η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της Ένωσης.
Η Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. του έτους 2022 ολοκληρώθηκε, με δείπνο στους παριστάμενους, εκπροσώπους των εταιρειών μελών της  και καλεσμένους.
Ιδιαίτερη μνεία και ευχαριστίες απευθύνει η ΄Ένωση, για την συνδρομή τους στην επιτυχή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης τους χορηγούς της, οι οποίοι, με την οικονομική ενίσχυση της διαδικασίας, συνέδραμαν στο τελικό αποτέλεσμα. Οι εταιρείες χορηγοί της Γενικής Συνέλευσης, κατά αλφαβητική σειρά, είναι οι Belimo Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε., Calda Energy AEBE, Dimakis S.A., Reflex Hellas A.E., Robert Bosch A.E., Siemens A.E., Smart Systems A.E., Wilo Hellas A.B.E.E., Θερμογκρούπ Α.Ε., Υδρομαρίν Α.Ε. και Χαλκόρ Α.Ε.
Η ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.ΘΕ εκφράζει, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου της, την αισιοδοξία πως με τη συλλογική δράση μπορούν να δημιουργηθούν νέες προοπτικές εξέλιξης και βελτίωσης των εταιρειών του Κλάδου ώστε να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομία της χώρας.

Την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε., με θέμα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.


Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών εκλέχθηκαν ομόφωνα τα εξής μέλη κατ’ αντιστοιχία θέσεων και αρμοδιοτήτων:
• Πρόεδρος: Βασίλειος Γιωτόπουλος (ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.)
• Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Φούρλας (Smart Systems Α.Ε.)
• Γενικός Γραμματέας: Ελευθέριος Φωτόπουλος (Calda Energy Α.Ε.)
• Ταμίας: Κωνσταντία Λαμπρινίδου (Reflex Hellas Α.Ε.)
• Μέλη: Διαλεχτός Δημάκης (Δημάκης Α.Ε.), Κίμων Λέφας (Thermovent Hellas Α.Ε.), Χρήστος Γκέκας (LG Electronics Hellas Α.Ε.)
Όλα τα Μέλη του Δ.Σ. δεσμεύτηκαν, με τις ενέργειές τους, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να επιτύχουν την ανάπτυξη των εταιρειών του κλάδου θέρμανσης και ενέργειας, μέσω της νέας οικονομικής πραγματικότητα και με αισιοδοξία για την προοπτική της ανάπτυξης της αγοράς.