Ο ΣΕΥΘ ενημερώνει για τα μέχρι τώρα μέτρα στήριξης του Κλάδου

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Ν. Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις, σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19), θα ήθελαν να σας ενημερώσουν για τα μέτρα στήριξης, που ισχύουν μέχρι στιγμής, και τα οποία έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση, και στα οποία έχει ενταχθεί ο Κ.Α.Δ. του επαγγέλματος.
Τα μέτρα στήριξης είναι αυτά που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω :

1. Αναστολή πληρωμής Φ.Π.Α..
Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α., με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές). Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

2. Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων.
α) Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλονται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ., ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων.
β) Για τις ως άνω επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2, εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση, οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Η ως άνω έκπτωση δεν αφορά τις οφειλές Φ.Π.Α. που δεν είναι ρυθμισμένες.

3. Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
Παρατείνονται οι εισφορές περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου, απαιτητές έως 31/03/2020, (έως 10/4/2020 με την παράταση) και Μαρτίου απαιτητές έως 30/04/2020 αντίστοιχα, καθώς και τυχόν δόσεις οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός των ανωτέρω ημερομηνιών.
• Οι εισφορές αυτές εξοφλούνται τμηματικά σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30/9/2020. Προβλέπεται δηλαδή μια “μίνι ρύθμιση” για την καταβολή των εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου σε 4 δόσεις, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο και μετά.
• Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης (από 30/09/2020 και μετά) επιβάλλονται τόκοι καθυστέρησης. Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.
• Σε περίπτωση ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών, αναστέλλεται η είσπραξη αυτών για 3 μήνες.
Οι εισφορές που θα πληρωθούν εντός της αρχικής προθεσμίας πληρωμής ήτοι 10/04/2020 (για τις εισφορές του 02/2020) και 30/04/2020 (για τις εισφορές του 03/2020) θα έχουν έκπτωση 25%.

4. Δάνεια από το κράτος;
Θα δοθούν υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης θα λαμβάνει υπόψη τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων που απασχολούν. Προϋπόθεση λήψης αυτής της χρηματοδότησης είναι, και πάλι, η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

5. Έκπτωση ενοικίου 40% στις πληττόμενες επιχειρήσεις.
Επιχειρήσεις για τις οποίες περιλαμβάνεται ο Κύριος Κ.Α.Δ. ή ο δευτερεύον εφόσον στην δήλωση 2018, είχε τα μεγαλύτερα έσοδα δικαιούται έκπτωση 40% στο ενοίκιο επαγγελματικής στέγης. Ως εκ τούτου καταβάλει το 60% αυτού.

6. Οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων ύψους έως 30.000 €.

7. Επίδομα 800,00€ στους Ελεύθερους Επαγγελματίες.
Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται σημαντικά βάσει της λίστας των Κ.Α.Δ. και εφόσον :
α) Απασχολούν έως 5 εργαζομένους.
β) Δεν έχουν υποβάλει μηδενικές Φ.Π.Α. το τελευταίο εξάμηνο, δικαιούνται την αποζημίωση των 800,00€. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα ξεκινήσει έως τις 15/04/2020.

8. Επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους.
Μπορούν να θέσουν τις συμβάσεις των εργαζομένων σε αναστολή εργασίας έτσι ώστε να λάβουν οι εργαζόμενοι το επίδομα των 800,00€. Άλλα μέτρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν είναι η άδεια ειδικού σκοπού ή η περιτροπής εργασία.

Το συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου είναι προς ενημέρωση όλων των συναδέλφων, για τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί ήδη κατά την διάρκεια της κατάστασης της οποίας διανύουμε, και του γεγονότος ότι ανακοινώνονται συνεχώς νέα μέτρα ενίσχυσης τα οποία σαφώς αφορούν και τον Κλάδο μας, για ακόμα ποιο έγκαιροι ενημέρωση σας το καλό θα ήταν να ενημερωνόσαστε τακτικά από τον εκάστοτε λογιστή της επιχείρησης, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα την φορολογική κατάσταση κάθε ενδιαφερόμενου καθώς και οποιαδήποτε νέο μέτρο το οποίο μας αφορά. Καθώς και ο Σύνδεσμος θα σας κρατάει συνεχώς ενήμερους.
Για οτιδήποτε χρειαστείτε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παραμένουν στην διάθεση σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο πρόεδρος, Φώτιος Τσαπαδάς,
Ο γεν. γραμματέας, Παναγιώτης  Ευαγγ. Καράμπελας